Adam hrabě Romer

* 5.10.1856 (Inwald)
† 13.3.1938 (Inwald)

státní příslušnost Rakousko, Rakousko-Uhersko, Polsko
povýšení do šlechtického stavu
predikát hrabě von Romer
statky a panství

Adam hrabě Romer od konce 80. let 19. století působil jako okresní hejtman v Novém Jičíně.

V roce 1852 se majitelem panství v Inwaldu stal císařský komoří Felix Alexander Cyprian hrabě Romer (*13.1.1818 Zółków – †3.9.1886 Inwald). Nechal přestavět inwaldský zámek na dvoupatrovou stavbu.  Vazbu na město Nový Jičín měl jeho druhorozený syn Adam hrabě Romer, který se narodil 5. října 1856 v Inwaldu jeho manželce hraběnky Adele rozené Bobrowski von Boberstein (*12.9.1826 Inwald – †28.1.1886 Inwald). Dětství a mládí prožil Adam hrabě Romer na rodových statcích v Inwaldě a jako druhorozený syn hraběte Felixe se připravoval na kariéru ve státních službách. Po vysokoškolských studiích vykonával Adam hrabě Romer nejprve post místodržitelského konceptního praktikanta v Uherském Hradišti. Výnosem z 18. července 1880 nastoupil Adam hrabě Romer na post místodržitelského konceptního praktikanta v Novém Jičíně. Dalším ze dne 10. září 1880 byl oficiálně jmenován provizorním místodržitelským koncipistou a následně okresním komisařem s výkonem u novojičínského hejtmanství.  

Na počátku 80. let 19. století bydlel Adam hrabě Romer v nájemním domě Franze svobodného pána Gumberz von Rhonthal v Šenově.  Brzy po svém příchodu do Nového Jičína se zúčastnil stříbrné svatby Felixe hraběte Vetter von der Lilie (*18.3.1830 Nová Horka – †21.12.1913 Nová Horka) a jeho manželky Idy rozené hraběnky Arz von Arzio-Wasegg (*23.7.1833 Vikštejn –  †29. 9. 1903 Nová Horka) na zámku v Nové Horce. Adamův erb s vlastnoručním podpisem byl připsán ke dni 27. říjnu 1880 v pamětní knize.  Při této příležitosti mladý Adam hrabě Romer přijal hereckou roli Franzla ve hře s názvem „Servus Herr Stutzerl“, která byla součástí svatebních oslav. V tomto prvním aktu divadelní frašky od Carla Juina a Louise Fleryho vystoupila také Elisabeth (domácky Lala) Marie Josephine Ludovika hraběnka von der Lilie (*5.9.1859 Nová Horka – †?.11.1936 Inwald).
Následně v roce 1881 mladý pár zasnoubil a 8. ledna 1882 se uskutečnila svatba na zámku v Nové Horce. Patrně pro majetkové narovnání připravovaného sňatku s mladou hraběnkou získal Adam jako dědictví od svého otce zámek a panství v Inwaldu.  Mladá hraběnka Elisabeth si od mládí psala vlastní deníky, které ve dvou svazcích jsou dnes součástí Zámecké knihovny Nová Horka pod signaturou 8 a 14. Deníky obsahují záznamy o událostech od 8. února 1882 až do října roku 1909.

V domě č. p. 3 v Šenově se novomanželům narodil první syn a dědic Maria Felix Adam Karl hrabě Romer (*20. 10. 1882 Šenov – †5.5.1927),  kterému za kmotru přijela z teta Emilie hraběnka Romer (*8.8.1861 Inwald - †?).  Dva roky poté se narodila dcera Maria Elisabeth (*13.3.1884 Šenov u Nového Jičína – †1973 Bielsko-Biała). Ta se dožila úctyhodného věku a po své smrti byla pochována na hřbitově v Bielsku.  Následoval v roce 1885 druhorozený syn Karl Adam Maria hrabě Romer (*27.9.1885 Šenov – †24.4.1938 Inwald). V roce 1887 byl Adam hrabě Romer jmenován místodržitelským sekretářem při Zemském místodržitelství v Brně  a následně roku 1889 byl oficiálně jmenován na post okresního hejtmana, do té doby byl jen pověřen jeho vedením. To již rodina bydlela v nové budově okresního hejtmanství v Novém Jičíně na tehdejší Bürgergasse, dnešní Divadelní ulici. Roku 1892 se zde manželům Romerovým narodil další syn, Adam Andreas Cyprian Balthasar Thomas Maria (*5.1.1892 Nový Jičín – †14.8.1965 Londýn). Jeho kmotrem se 16. ledna 1892 stal okresní komisař ve Wieliczce Andreas rytíř von Korczak Horodyski a zároveň manžel Adamovy mladší sestry Emilie. Adamovi synové měli později velký podíl na vzniku samostatného polského státu a uplatnili se v diplomatických službách. V roce 1899 byl novojičínský hejtman Adam hrabě Romer jmenován zemským místodržitelským radou.  Adam hrabě Romer strávil v úřednické pozici v Novém Jičíně celých 24 let. Při svém odchodu do Brna roku 1904 věnoval 200 korun městu Novému Jičínu, 100 korun na základy nové muzejní budovy a 100 korun pro tvorbu nového vitrážového okna při Justýnské kapli novojičínského farního chrámu Nanebevzetí Panny Marie.  Adam hrabě Romer, c. a k. komoří a dvorní rada, pán na Inwaldu a Zagórniku v Haliči, zemřel 13. března 1938 a jeho tělo spočinulo v rodové hrobce na hřbitově v Inwaldu.

(RaP)

Odkazy:

Rodná matrika

Oddací matrika

Sčítání lidu 1890, Nový Jičín 897 (Bürgergasse 3)

Sčítání lidu 1900, Nový JIčín 897 (Bürgergasse 3)

(LCh)

Aktualizováno: 25.9.2023 Tisk

Fotogalerie

Máte více informací?

Napište nám, prosím. Děkujeme.


XML Sitemap Mapa webu    Tvorba webu NETservis s.r.o. © 2024

© 2024, Muzeum Novojičínska