O nás

Již od doby vzniku středověkého města Nového Jičína na sklonku 13. století se v písemných pramenech objevují jména osob, které nějakým způsobem ovlivňovaly jeho vývoj, např. zasedaly v městské radě, kupovaly či si stavěly v Novém Jičíně domy, provozovaly řemesla nebo byly podle městského práva případně také trestány. Zatímco jejich tváře už pro nás zřejmě zůstanou tajemstvím, střípky jejich životních osudů se nám n daří získávat z archivních, archeologických či historických souvislostí. Čím více se v naší historii blížíme k současnosti, tím hlouběji se můžeme ponořit do moře informací, abychom pak následně zjistili, jak málo toho o osobnostech města Nového Jičína víme. Kde se narodili, vyrůstali, působili a posléze i umírali vědci, umělci, sportovci, zakladatelé, mecenáši, duchovní, politici, podnikatelé..., prostě všichni ti, jejichž stopy můžeme v Novém Jičíně vysledovat a poznávat. Pro tyto účely byla vytvořena Galerie osobností města Nového Jičína, která předloží dostupné informace o významných novojičínských osobnostech působících v minulosti v různých oblastech městského života. Současně nabízí možnost podílet se na doplňování bílých míst  historie našeho města.

Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace

28. října 12, 741 11 Nový Jičín
tel.: 556 701 156, tel./fax: 556 705 393
e-mail: sekretariat@muzeumnj.cz
www.muzeumnj.cz

Tradice novojičínského muzejnictví sahá do roku 1849 ke vzniku tzv. Kattauerova muzea a jeho následovníka Městského muzea v Novém Jičíně, které bylo ustanoveno roku 1887. Zakladateli sbírkové kolekce se stali významní mecenáši regionu z řad podnikatelů  např.rodina Hückel), cestovatelé (rytíř Eduard Orel, Emil Holub), přírodovědci (Josef Prorok, Josef Tálský), archeologové (Karel Jaroslav Maška, Gustav Stumpf), národopisci (Stephan Weigel, Josef Slavíček), dále významné osobnosti (zakladatel muzea v Mexiku Dominik Bilimek, lékař císaře Františka Josefa I. Dr. August Bielka von Karltreu). Bohaté archeologické, geologické, historické, národopisné a přírodovědné sbírky byly po roce 1945 rozšířeny o dnes největší fenomén muzea – sbírku klobouků a pokrývek hlavy. V průběhu druhé poloviny 20. století se muzeum stalo institucí s kulturním záběrem po celém regionu okresu Nový Jičín, přičemž dnes návštěvníkům zpřístupňuje následující pobočky: Žerotínský zámek v Novém Jičíně, Zámek Kunín, Muzeum v Bílovci, Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm, Muzeum v Klimkovicích, Muzeum a Pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře, Muzeum ve Štramberku, Památník J. A. Komenského ve Fulneku, Památník J. G. Mendela v Hynčicích a Kostel sv. Josefa při kapucínském klášteře ve Fulneku. Muzeum Novojičínska je držitelem ceny Gloria musaealis.

Státní okresní archiv Nový Jičín

K Archivu 1, 741 11 Nový Jičín
Tel.: +420 556 77 01 20, Fax: +420 556 77 01 24
E-mail: podatelna@nj.archives.cz

Státní okresní archiv Nový Jičín, vnitřní organizační jednotka Zemského archivu v Opavě, ve smyslu zákona č.499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů kontroluje výkon spisové služby u organizačních složek státu, územních samosprávných celků, organizačních složek, příspěvkových organizací, státních podniků, škol a právnických osob na území okresu Nový Jičín a příslušných obcí. Provádí výběr archiválií ve skartačním řízení a mimo skartační řízení u původců výše uvedených, pečuje o archiválie převzaté od těchto původců a jejich předchůdců, vede příslušnou evidenci archiválií, plní úkoly okresního vědeckovýzkumného pracoviště na úseku archivnictví, pomocných věd historických a regionální historie, umožňuje nahlížet do uložených archiválií. Badatel může tedy mimo jiné nahlížet do písemnosti měst, cechů, obcí, škol, spolků, či mnohých osobních fondů významných osobností regionu. Archiv od roku 2000 sídlí v nové budově na okraji města Nového Jičína, na ulici příznačně nazvané K Archivu 1. Spolupracuje s Muzeem Novojičínska, Katedrou historie Filosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Klubem rodáků a přátel města Nového Jičína, pro veřejnost pořádá historické a vlastivědné přednášky.


XML Sitemap Mapa webu    Tvorba webu NETservis s.r.o. © 2024

© 2024, Muzeum Novojičínska