Wilhelm Johann Haas

* 25.5.1842 (Nový Jičín)
† 24.1.1918 (Vídeň)

státní příslušnost Rakousko, Rakousko-Uhersko
čestný občan města 24.7.1914

Wilhelm Johann Haas byl novojičínský rodák, čestný občan města a zároveň ředitel univerzitní knihovny ve Vídni.

Starobylý dům černobarvířů č.p. 380 stál v první třetině 19. století na začátku tehdejší Hältergasse v jihovýchodní části města Nového Jičína. V tomto domě žila rodina soukeníka Karla Haase a jeho manželky Elisabeth, která byla „bohatá“ na děti.  Na sklonku jednoho z jar 25. května roku 1842 se do tohoto manželství narodil syn, který dostal jméno Wilhelm Johann. Bohužel v revolučním roce 1848, když byly Wilhelmovi teprve šest let, jeho otec Karl Haas a tím celá rodina zchudla. Na živobytí si jeho otec začal přivydělávat prodejem svatých obrázku a herních lístků, což mu vyneslo přezdívku „Loterie-Haas“.

Wilhelm Haas absolvoval základní školní docházku ve svém rodném městě Novém Jičíně. Nebylo tehdy nic neobvyklé, když musel po škole doma vypomáhat při práci svým rodičům. Ve svém vzdělání se však rozhodl pokračovat a vychodil tři třídy c. a k. německého státního reálného gymnázia v Opavě. Poté přestoupil na c. a k. německé státní gymnázium v Olomouci. Středoškolská gymnaziální studia vyprofilovala jeho zálibu v počtech a přírodních vědách. Svá studia nakonec Wilhelm Haas zakončil v tehdejším hlavním městě Vídni, kde na Univerzitě vystudoval matematiku, fyziku, chemii a filologii, kterou završil doktorským titulem.

V roce 1874 přijal Wilhelm Haas místo neplaceného praktikanta Univerzitní knihovny ve Vídni (K. und K. Universitäts-Bibliothek), následující rok se již stal písařem. Univerzitní knihovna byla založena 12. března 1365 mladým hrabětem Rudolfem IV. Habsburským. Stala se jednou z největších a nejvýznamnějších knihoven Evropy. V  roce 1881 (1883) je zde Wilhelm Haas uváděn jako skriptor a od roku 1894 (1887) jako kustod. V tomto období roku 1884 pomáhal při stěhování knihovny ze staré do nové výstavní budovy. Nebylo to nic jednoduchého, jednalo se o více než 300 tisíc svazků. Univerzitní knihovna tehdy získala své sídlo v nové budově Univerzity v I. vídeňském obvodu na tehdejším Franzensringu. Slavnostního otevření se 11. října 1884 zúčastnil osobně císař František Josef I. Pro umístění knihovnických položek bylo počítáno s místem pro 500 tisíc svazků. Avšak se svým růstem 30 tisíc svazků ročně byly tyto zálohy brzy zaplněny.

Wilhelm Haas se v této době stal jedním ze zakladatelů a prvním předsedou Spolku Novojičínských ve Vídni.  V „Hotelu u bílého koně“ na Taborstraβe ve Vídni se 26. dubna 1884 uskutečnilo ustavující zasedání Spolku Novojičínských ve Vídni (Vereines der Neu-Titscheiner in Wien), které zvolilo za svého předsedu právě Wilhelma Haase. Hlavním cílem spolku byla podpora nemajetných studentů z řad rodáků z Nového Jičína. Novojičínské noviny následně zveřejnily několik zpráv o jeho aktivním předsednictví, kupříkladu při realizaci vánoční nadílky 19. prosince 1891 v VI. vídeňském obvodě na Mariahilferstraße 99 v Hotelu „U zlatého kříže“, která podpořila padesát jedna chudých dětí krajanů ve Vídni. Celá vánoční slavnost byla pořádána pod patronací protektora spolku Antona rytíře von Schmerlinga a za účasti jeho předsedy Wilhelma Haase.

Manželkou Wilhelma Haase se stala Josefine Bertha (16. 9. 1836 – †21. 8. 1901 Vídeň), provdaná Stulebner, rozená Pokorny.

Významným činem bylo i zapojení Wilhelma Haase při tvorbě muzea v jeho rodném městě. V roce 1889 předal svému příteli Dr. Augustu Bielkovi rytíři von Karltreu 400 otisků mincí a pečetí pro potřeby otevření Městského muzea v Novém Jičíně. V knihovně novojičínského muzea se nachází také několik publikací, které odkazují na svůj původ v rodinné knihovně Dr. W. Haase a rodiny Stulebner. Wilhelm Haas se těmito dary stal jedním ze spoluzakladatelů muzejní instituce v Novém Jičíně.

Na podzim 14. září 1895 změnil Wilhelm Haas své působiště a až do roku 1903 vykonával funkci ředitele Univerzitní knihovny v Grazu. Poté v letech 1903 – 1910 působil jako ředitel – nejvyšší představený ve své „domovské“ Univerzitní knihovně ve Vídni. Jeho zásluhou vídeňská knihovna získala abecední řazení svých exemplářů. Svědčí o tom i Haasovo autorské dílo Katalog der Handbibliotheken des Katalogzimmers und Lesesaales der K. K. Universitäts-Bibliothek in Wien. Kromě své práce v univerzitní knihovně se Wilhelm Haas angažoval také jako knihovník vysoké školy zemědělské. Nesmíme opomenout post knihovníka v knihovně Německých a rakouských alpských spolků ve Vídni.

Za svého života získal Wilhelm Haas titul c. k. vládní rada a později významnou hodnost dvorní rada, která mu byla udělena jako první osobě v pozici ředitele knihovny. V roce 1899 byl jmenován čestným občanem města Nového Jičína. Od roku 1904 je uváděn mezi nositeli Řádu železné koruny III. třídy, následně roku 1905 také jako nositel komturského kříže Řádu Františka Josefa. Aktivní práce Wilhelma Haase končí 30. září 1910, kdy odchází na zasloužený odpočinek.

Dvorní rada Dr. Wilhelm Haas zemřel ve věku sedmdesátišesti let 24. ledna 1918 ve Vídni. Město Nový Jičín tak na sklonku první světové války ztratilo dalšího ze svých velkých rodáků. Poslední rozloučení se konalo v neděli 27. ledna ve 14.00 hodin v kostele sv. Štěpána ve Vídni. Wilhelm Haas byl pohřben téhož dne na vídeňském hřbitově Ober St. Veit. Rodinný hrob Wilhelma Haase se nachází ve skupině RG pod číslem 80. Společně s ním je zde pochována jeho manželka Josefine Bertha Haas a také jejich rodinní příbuzní generálplukovník Karl Křitek (*24. 10. 1861 Split – †3. 9. 1928 Vídeň) se svou chotí Fanny Křitek (*22. 8. 1865 – †6. 7. 1922 Vídeň). Zpráva o úmrtí velkého knihovníka se objevila také v novojičínských novinách a jeho jméno zůstalo natrvalo vryto do paměti historie a knihoven Nového Jičína a Vídně.

Odkazy:

Rodná matrika

Úmrtní matrika

(RaP, LCh)

Aktualizováno: 24.1.2022 Tisk

Fotogalerie

Máte více informací?

Napište nám, prosím. Děkujeme.


XML Sitemap Mapa webu    Tvorba webu NETservis s.r.o. © 2022

© 2022, Muzeum Novojičínska