Wilhelm Freisler

* 6.12.1862 (Kujavy)
† 9.4.1930 (Brno)

právník
státní příslušnost Rakousko, Rakousko-Uhersko, Československá republika
čestný občan města 14.01.1910

JUDr. Wilhelm Freisler byl novojičínský právník, politik, čestný občan Nového Jičína.

Narodil se 6. prosince 1862 na selském statku v obci Kujavy. Zde navštěvoval obecnou školu, poté nastoupil do cvičné školy při učitelském vzdělávacím ústavu v Těšíně. V roce 1882 maturoval na německém státním gymnáziu v Těšíně a následně porkačoval ve vysokoškolských studiích v Praze. Právnické studium dokončil v roce 1886 ve Vídni. Následně od roku 1887 pracoval jako praktikant a auskultant při Krajském soudě v Novém Jičíně. Zároveň působil jako pomocný učitel zemědělského práva na Zemědělské škole v Novém Jičíně. V roce 1890 odešel pracovat jako auskultant do Opavy, odkud se vrátil a od 1. ledna 1895 vykonával samostatnou advokátní praxi v Novém Jičíně.

JUDr. Wilhelm Freisler byl členem novojičínské sekce sportovního spolku Turnverein, v letech 1902-1908 jeho předsedou. Zasloužil se o vybudování letního cvičiště a kluziště se zimním pavilónem. V roce 1907 se stal čestným členem Turnverein. Jako věřící člověk působil v evangelickém presbytáři a v dozorčí radě Novojičínské záložny. Členství Wilhelma Freislera je zřejmé i u Mužského pěveckého spolku, při němž se participoval na kultrních a společenských akcích ve městě. Významné bylo i jeho působení v Muzejním spolku a v německých dělnických a národních spolcích. V letech 1903-1906 byl členem městského zastupitelstva a od roku 1906 byl zároveň členem rady, kde vykonával funkci předsedy nadačního výboru.V Novém Jičíně měl zřízenou vlastní advokátní kancelář.

Roku 1906 byl JUDr. Wilhelm Freisler zvolen poslancem moravského zemského sněmu a v říjnu 1907 také přísedícím zemského výboru. Tento post zastával až do roku 1928, kdy byla uskutečněna reforma veřejné správy. Z těchto důvodů přenesl od 1. července 1908 svou advokátskou praxi do Brna. Dne 14. 1. 1910 byl JUDr. Wilhelm Freisler (1862 - 1930), advokát v Novém Jičíně a zemský poslanec, jmenován čestným občanem města Nového Jičína.

Při své práci v zemském výboru vedl JUDr. Wilhelm Freisler referát německého zemědělského školství, zemské kulturní rady a elektrifikace.. Působil jako člen správní rady Německé agrární a průmyslové banky v Praze, továrny na zemědělské stroje v Novém Jičíně a Moravsko-slezské vzájemné pojišťovny.

JUDr. Wilhelm Freisler zemřel 9. dubna 1930 v Brně, kde byl také pohřben.

Odkazy:

Rodná matrika

Oddací matrika

Sčítání lidu 1900, Nový Jičín 934 (Prorokgasse 6)

Literatura:
Deutsche Volskzeitung für Neutitscheiner Kreis. Nový Jičín 1930.
Bubeník, Václav - Chobotová, Lenka R. - Chobot, Karel: Místopis města Nového Jičína II. svazek, Procházky Novým Jičínem. Nový Jičín 2014.

(RaP, LCh)

 

 

Aktualizováno: 6.12.2022 Tisk

Fotogalerie

Máte více informací?

Napište nám, prosím. Děkujeme.


XML Sitemap Mapa webu    Tvorba webu NETservis s.r.o. © 2023

© 2023, Muzeum Novojičínska