Vojenské manévry v roce 1890

Ve dnech 16. - 26. srpna 1890 se uskutečnily císařské vojenské manévry v Novém Jičíně a jeho okolí u příležitosti 60. narozenin císaře Františka Josefa I.

Manévrů se zúčastnila 9. a 10. brigáda z 1. armádního sboru se štábem v Krakově. Jednalo se o jednotky pěšího pluku č. 1 Kaiser, pěšího pluku č. 100 Šlechtic von Kriegshammer, dále pak praporu polních myslivců č. 16 a dragounského pluku č. 12 Nikolaus Nikolajewitsch velkokníže Ruský. Společně s nimi bylo účastno i dělostřelectvo. Všechny jednotky měly tehdy svůj štáb v Opavě, část 9. brigády příslušela k olomoucké posádce. Velení 9. pěší brigády měl na starost Ludwig Sembratowicz a 10. pěší brigády Eduard rytíř von Smalawski-Pilawa, který měl podřízeny pěší pluk č. 1, č. 100 a prapor polních myslivců č. 5 a 16. Dragounský pluk č. 12 byl převelen k manévrům z 20. jízdní brigády z Krakova.

Patrně nejsledovanějším plukem v rámci manévrů byl slezsko-moravský pěší pluk č. 100 Šlechtic von Kriegshammer, kde jako plukovník sloužil arcivévoda Eugen Habsbursko-Lotrinský. Hlavní štáb 1. a 4. praporu pluku byl v Těšíně, 2. praporu v Olomouci, 3. pluku v Avtovaci. Velicím důstojníkem byl také plukovník Alois šlechtic von Viditz, který měl na starosti velení 3. praporu v Bosně a Herzegovině. Pěší pluk č. 100 se skládal z následujících velících složek:

Podplukovníci: Julius Albrecht a Gustav von Görtz
Majoři: Alexander Flindt, Emil Beischlager a Stephan Milojević
Kapitáni 1. třídy: Anton Zapp, Adolf Weydner, Paul Vogl, Velimir Goiković, Emanuel Kaldarar, Wenzel Boháč šlechtic von Elbreich, Leopold Beck, Stephan Vučetić, Adolf Wittmann, Julius Gastgeb von Fichtenzweig. Wilhelm Meizer, Norbert Knopp von Kirchwald, Hugo Maixner, Carl Herda, Emil Wojanowski a Wilhelm Husserl.
Kapitáni 2. třídy: Arnold Münzel, Joseph Wessely, Joseph Mayrhofer von Grünhubel a Hugo Langer.
Nadporučíci: Leopold Razl, Leopold Ferber, Franz Tauseh, Wilhelm Lang, Ladislaus Hýroš, Joseph Spanner, Stephan Greiner, Gustav Kraus von Ehrenfeld, Julius Schlangenberg, Julius Conrad šlechic von Heydendorf, Joseph Neumann, Johann Horák, Arthur Huna, Rudolf Zaschkoda, Hugo Kars, Franz Seidler, Emil Pohl, Joseph Dillmann, Adolf Schaller, Johann Schik, Eugen Breuer, Franz Hossner, Rudolf Holiesek, Johann Payr a Joseph Plachy.
Poručíci: Carl Wegelein, Wolfgang von Uechtritz und Steinkirch, Andreas Diener, Rudolf Frischhans, Eugen Petzold, Stanislaus Sczyglinski, Anton Kliebs, Franz Klenowsky, Oskar Weissmannn, Hermann svobodný pán von Holzhausen, Heinrich Fally, Carl Petzold, Edmund Schaffer, Oskar Rusz, Eduard Frank, Othma Zapp, Eberhard Mayerhoffer, Berthold Beck, Hugo Schuschnigg, Eugen Samesch a Otto Burghart.

Vedle nich to byli vojenští kadeti, lékaři, účetní a rezervisté. Většina ze jmenovaných byla přítomna císařským manévrům, které byly jedny z největších konaných v rámci Nového Jičína.

Na tyto události se dochovala unikátní fotografie vzácné návštěvy příslušníka habsburského rodu, která byla pořízena 25. srpna 1890 na severozápadním nároží náměstí před kavárnou Josefa Axmanna.

V centru fotografie sedí vlevo mladý arcivévoda Eugen s Rytířským řádem zlatého rouna připnutým na vojenské uniformě - waffenrocku při krku, po jeho pravicí je generál polní podmaršál  Edmund šlechtic von Krieghammer.

Arcivévoda Eugen se ubytoval v hostinci U lva (Hotel Löwe), který se nacházel na počátku dnešní ulice K nemocnici. Arcivévoda se zúčastnil také polní mše a důstojnické hostiny v Německém spolkovém domě. Velmi spokojen byl s ubytováním a před odjezdem udělil majitelce Anně Hohlové právo na užívání jeho jména v názvu hostince.

Hostinec U lva byl zachycen zcela vlevo na historické fotografii s pohledem směrem k filiálnímu kostelu sv. Trojice na sklonku 80. let 19. století. Nad vstupem je umístěn vývěsní štít s lvem.

Arcivévoda Eugen navštívil 23. srpna 1890 také slavnou kloboučnickou továrnu Johann Hückel´s Söhne, kde se jako první podepsal do nové pamětní knihy.

Závěrům celého cvičení byl přítomen tehdejší generál polní podmaršál  Edmund šlechtic von Krieghammer, velitel 1. armádního sboru v Krakově, a generálmajor Johann svobodný pán von Samonigg. 

Literatura:
Deutsche Volkszeitung für den Neutitscheiner Kreis, 1890.
Mährisches Tagblatt, 1890.

(RaP)


XML Sitemap Mapa webu    Tvorba webu NETservis s.r.o. © 2024

© 2024, Muzeum Novojičínska