Richard Kloss starší

* 18.6.1853 (Nový Jičín)
† 11.7.1910 (Nový Jičín)

architekt, stavitel
státní příslušnost Rakousko, Rakousko-Uhersko

Richard Kloss byl významný novojičínský architekt a stavitel.

Richard Kloss starší se narodil 18. června 1853 v domě č. 606 v rodině stavitele Ignaze Klosse a jeho manželky Magdaleny. V letech 1869-1873 navštěvoval zimní kurs na Průmyslové škole ve Vídni a v mezidobí pracoval jako stavební zapisovatel při stavbě Severní dráhy císaře Ferdinanda. Ve svých dvaceti letech absolvoval stavitelské zkoušky. V letech 1873 až 1876 plnil v Krakově u c. k. inženýrů své vojenské povinnosti. Následně pracoval pod stavitelem Chittilem. V roce 1878 začal pracovat společně se svým otcem Ignazem Klossem. Dne 16. června 1885 si vzal za manželku slečnu Emilii rozenou Wolf z Bílska. Ve své práci se zaměřoval na různé druhy staveb, mezi jeho hlavní realizace v Novém Jičíně patří stavba Dívčí obecné a měšťanské školy, židovské synagogy, adaptace Chlapecké národní a měšťanské školy, Zemská vyšší reálka a participace na stavbě Německého spolkového domu. Podílel se na výstavbě dnešní ulice Msgr. Šrámka, Dvořákovy a Hřbitovní ulice. Richard Kloss vlastnil stavební firmu, která v letech 1881-1883 pracovala na projektech, které navrhl architekt Otto Thienemann. Spolupracoval také s dalšími stavebními firmami v Novém Jičíně, staviteli Heinrichem Czeikem a Josefem Blumem, např. právě na stavbě Německého spolkového domu. Byl také majitelem parní cihelny a sídlo své firmy měl v domě na dnešní Sokolovské ulici v Novém Jičíně (Rudolfring 23, 25). Richard Kloss st. působil také jako člen Spolku stavitelů na Moravě a ve Slezsku v Brně.

Manželkou Richarda Klosse st. byla Emilie, dcera Roberta Wolfa a jeho manželky Marie rozené Somer. V roce 1887 se jim narodil syn Richard, který se později stal dědicem stavební společnosti a pokračovatelem práce svého otce. Richard Kloss st. zemřel 11. července 1910 a byl pochován na novojičínském hřbitově.

Vybrané realizace:
1881-1883 Obecná chlapecká škola, Tyršova 138/9, Nový Jičín (přestavba)
1886 Německý spolkový dům, Divadelní 873/5, Nový Jičín (stavba společně s H. Czeikem st. a Josefem Blumem)
1888-1889 Dívčí obecná a měšťanská škola, Tyršova 144/1, Nový Jičín (stavba)
1895 Nájemní dům, Slovanská 934/6, Nový Jičín
1896 Dům Dělnického a vzdělávacího podpůrného spolku, Hoblíkova 497/14, Nový Jičín
1897 Nájemní dům, Slovanská 947/4, Nový Jičín
1900 Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, Nový Jičín (renovace věže)
1903-1906 Vila Richarda Klosse, Msgr. Šrámka 1030/8, Nový Jičín (zakoupena v roce 1913 kloboučnickým podnikatelem Moritzem Schlesingerem)
1903 Vlastní dům Richarda Klosse, Msgr. Šrámka 1026/15, Nový Jičín (přístavbu arkýře navrhl roku 1913 stavitel Rudolf Pudmensky)
1908 Vila Melanie Klossové, Msgr. Šrámka 1099/6, Nový Jičín
1903 Okresní soud, Tyršova 1010/3, Nový Jičín (projekt a stavba)
1903 Zemský výchovný ústav pro mládež, Divadelní 881/12, Nový Jičín
1904 Vila textilního podnikatele Augusta Preisenhammera, Msgr. Šrámka 1028/11, Nový Jičín
1905 Dům Franze Preisenhammera, Msgr. Šrámka 1029/13, Nový Jičín
1906-1908 Dům Gustava Haida von Haidenburg, Msgr. Šrámka 1058/17, Nový Jičín
1908 Dům Katolického tovaryšského spolku, Msgr. Šrámka 1105/19, Nový Jičín
1908 Jubilejní synagoga císaře Františka Josefa, Havlíčkova 1110/12, Nový Jičín

Odkazy:

Rodná matrika

Úmrtní matrika

Literatura:
Bouda, Tomáš: Architektura v Novém Jičíně na přelomu 19. a 20. století. In: Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín. Svazek 37. Nový Jičín 1986.
Dvořáková, Eva - Polách, Radek - Zezulčík, Jaroslav: Architekti a stavitelé města Nového Jičína. Nový Jičín 2016, s. 152-153.

(RaP, LCh)

Aktualizováno: 11.6.2021 Tisk

Fotogalerie

Máte více informací?

Napište nám, prosím. Děkujeme.


XML Sitemap Mapa webu    Tvorba webu NETservis s.r.o. © 2022

© 2022, Muzeum Novojičínska