Radnice v Novém Jičíně

„Buď bdělý, města milující, buď ve všem spravedlivý. Moudrosti napomáhá, kdokoliv překračuje tento práh.“ Těmito slovy nabádá kamenný portál z roku 1661 každého návštěvníka radniční budovy. Avšak její historie začala mnohem dříve. Již 20. září 1501 stvrdili bratří ze Žerotína listinu, ve které uvádí, že vydali ve prospěch obyvatelů města svobodný dům na náměstí ke zřízení radnice. Přesto se po velkých stavebních úpravách přestěhovali otcové města roku 1593 do opraveného zámku a sídlili zde až do roku 1624. Dům č. p. 1 na náměstí se stal majetkem soukeníka Veita Nitschmanna a v roce 1611 změnil opět vlastníka. Stal se jím Balcar Hofmann z Falkenberka, správce starojičínského panství. Jeho bratr a známý purkmistr Daniel Hofmann umírá v roce 1659 jako majitel tohoto domu a jeho dědicové jej následně odprodali jezuitské vrchnosti. Tehdejší majitelé panství obratem věnovali tento dům městu k opětovnému zřízení radnice. Radnice při náměstí přivítala památného roku 1661 za zvuku fanfár novou slávu města. Její háv byl podle plánů místního stavitele Tomáše Chytila změněn až v roce 1861 do novogotické podoby, když zde našla místo taktéž místní reálka a první novojičínské Kattauerovo muzeum. Velký podíl měl na tom tehdejší starosta města Adolf Kamprath.

Období první republiky přineslo do Nového Jičína vlnu nového impulsu pro rozkvět hospodářství a prosperity města. I přes některé stinné stránky této doby – hospodářskou krizi, dělnické bouře, národnostní nepokoje a následnou válku se za starostování Narzise Kamlera, Dr. Ernsta Scholicha a Dr. Paula Zieglera podařilo vybudovat mnoho veřejněprospěšných staveb a objektů ku prospěchu obyvatel Nového Jičína. Nejvýraznější ukázkou tehdejších stavebních změn je přestavba budovy radnice, která se odehrála ve třech etapách v letech 1929-1930. Stavby samotné se ujala místní stavební firma Ing. R. & H. Blum. Radikální změna zasadila historické stavbě novodobý háv, který však nic neubral památkové hodnotě a celistvosti novojického náměstí. Množství stavebních zásahů doznal i Radniční sklípek, který ještě počátkem 90. let dvacátého století lákal obyvatele i návštěvníky Nového Jičína k prožití příjemných společenských chvil při tanci a víně.

(RaP)


Radnice v roce 1817 na vedutě Františka Kledenského


Radnice v roce 1890


Radnice v roce 1900


Radnice v roce 1918 (listopad)


Radnice v roce 1930


Radnice v roce 1935


Radnice v roce 1937


Radnice v roce 1938 (jaro)


Radnice v roce 1938 (podzim)


Radnice v roce 1942


Radnice v roce 1957 (1. máj)


Radnice v roce 2004


XML Sitemap Mapa webu    Tvorba webu NETservis s.r.o. © 2024

© 2024, Muzeum Novojičínska