Peter von Rittinger

* 23.1.1811 (Nový Jičín)
† 7.12.1872 (Vídeň)

státní příslušnost Rakousko, Rakousko-Uhersko
povýšení do šlechtického stavu 1863
predikát von Rittinger
statky a panství

Peter von Rittinger (* 23. 1. 1811 Nový Jičín – †7. 12. 1872 Vídeň), rodák z Nového Jičína, báňský technik, vynálezce a odborný spisovatel.

Peter Rittinger se narodil v kasárnách v Novém Jičíně jako syn šikovatele Wirtsburského regimentu Petera Rittingera a jeho manželky Františky rozené Kain. Svá školní léta strávil nejprve na gymnáziu v Lipníku nad Bečvou (1825) a následně vystudoval v letech 1831-1832 filozifii a poté od roku 1833 práva na univerzitě v Olomouci. Právní a státní vědy byly nově otevřeny na právnické fakultě společně se studiem zemědělských věd. Vedle svých studijních oborů se zaobíral také matematikou a technickými vědami. díky mecenáši a dobrodinci sekčním radovi Görgeyemu roku 1836 dokončil svá studia v Olomouci a přešel na Vysokou školu báňskou do Banské Štiavnice. Zde exceloval a patrně jako jedinému studentovi v historii univerzity mu byly svěřeny přednášky a praktika z vyšší matematiky a deskriptivní geometrie. Po dokončení studií v roce 1839 byl roku 1840 zaměstnán jako inspektor rudné stoupy. Roku 1843 byl povýšen do úřadu vrchního důlního správce na bani Vindšachta. Pod vlivem revolučních událostí roku 1848 opustil Banskou Štiavnicu a přijal místo ředitele výstavby státních kamenouhelných dolů v Čechách a na Moravě v Brandýsku. O rok později byl jmenován představeným důlního úřadu v Jáchymově.

Brzy poté 17. května 1850 byl povolán do hlavního města Vídně, kde byl jmenován sekčním radou pro hornictví na ministerstvu zemědělství. V roce 1864 se stal ministerským radou av roce 1868 vedoucím úředníkem ústředního úřadu, který přešel pod ministerstvo financí. V průběhu své participace v důlním úřadě se zajímal o inovace v tomto oboru, přičemž ze zájmu navštívil Německo, Francii, Belgii a Anglii a jejich důlní revíry. V letech 1855 a 1862 byl členem poroty světových průmyslových výstav v Paříži a Londýně.

Rittingerovým přičiněním začalo vycházet odborné periodikum Erfahrungen im berg- und hüttenmännischen Maschinen-, Bau- und Aufbereitungswesen, kde byly pravidelně otiskovány nejnovější poznatky a vynálezy. Sám se podílel na některých z nich, které byly uplatněny do praxe. Vynalezl jednoosou a provozně levnou důlní pumpu, vodotěžní stroj, kompas paralyzující vliv železa na přesnost magnetické indikce a další. Umožnil také urychlení těžby v ostravsko-karvinském revíru a zařadil se mezi významné osobnosti průmyslové revoluce v 2. polovině 19. století.

(RaP)

Odkazy:

Rodná matrika

Úmrtní matrika

(LCh)

Aktualizováno: 19.1.2024 Tisk

Fotogalerie

Máte více informací?

Napište nám, prosím. Děkujeme.


XML Sitemap Mapa webu    Tvorba webu NETservis s.r.o. © 2024

© 2024, Muzeum Novojičínska