Paul Ziegler

* 24.6.1892 (Nový Jičín)
† 28.10.1947 (Vídeň)

politik, archivář
státní příslušnost Rakousko-Uhersko, ČSR

JUDr. Paul Ziegler byl starostou města Nového Jičína v letech 1934 – 1938. Působil jako archivář a regionální historik. Zakladatel novojičínského archivu.

Životní příběh tvůrce městského archivu se začal odvíjet ve čtvrtek 24. června 1892, kdy se v rodině Karla Zieglera a jeho choti Marie, rozené Weymolové, narodil nejmladší syn Paul. V rodném Novém Jičíně absolvoval základní školu a vyšší reálku, ale gymnasiální maturitu složil ve Vídni. Práva studoval v Praze, kde rovněž v roce 1919 vykonal státní zkoušku. Působil jako praktikant a auskultant u novojičínského krajského a valašskomeziříčského okresního soudu. Po složení soudcovských zkoušek v roce 1922 žil do roku 1924 v Moravské Ostravě jako vyšetřující soudce. Téhož roku se vrátil zpět do Nového Jičína. Působil tu nejdříve dva roky ve funkci státního návladního, v létech 1926–1934 ve funkci soudce, od roku 1934 jako soudní rada a zástupce předsedy novojičínského krajského soudu. Již od roku 1928 se zabývá veřejnými občanskými záležitostmi, nejdříve jako člen městského zastupitelstva, v letech 1931–1933 jako zástupce starosty a v letech 1933–1938 jako starosta Nového Jičína, kde vystřídal nacionálně založeného dr. Ernsta Schollicha. Ve svých veřejných i profesních zájmech přicházel JUDr. Paul Ziegler do styku s písemnostmi. Není tedy divu, že ho interes o historii dovedl k zájmu o městský archiv. Byla to beze sporu jeho zásluha, že dopomohl k důstojnému uložení písemnosti města.

Paul Ziegler s velkou obětavostí městský archiv vedl, pořádal a odborně zpracovával. Mnohé cenné písemnosti tak zachránil před zkázou a spouští druhé světové války. Z tohoto období jsou známy i jeho historické práce, vydané tiskem. Nejpozoruhodnější z nich je jistě studie k osídlení Severní Moravy, zabývající se dějinami rodu hrabat von Hückeswagen z doby jejich působení na Moravě. Pak přišel konec válečného dramatu a nemilosrdný odchod. Po válce žil JUDr. Paul Ziegler s celou rodinou ve Vídni, kde 24. října 1947 ve věku pětapadesáti let zemřel. Ale ještě stačil připravit pro tisk záslužnou publikaci Hospodářské dějiny města Nového Jičína, kterou ve třech svazcích vydala již z pozůstalosti vdova, paní Charlotte Zieglerová. Poválečná léta nedovolila Paulu Zieglerovi a jeho rodině poděkovat. Stalo se tak až v roce 1993, kdy paní Charlotte Zieglerová se svou dcerou navštívily Nový Jičín na pozvání tehdejšího starosty pana Ing. Ladislava Grofa u příležitosti oslav 680. výročí nejstarší dochované písemné zmínky o městě. Jejich setkání s městskou radou a ostatními historiky Nového Jičína či rodinnými příslušníky již nežijících osobností patřilo k nejdojímavějším okamžikům tehdejších Městských slavností.

Dr. Paul Ziegler jako jeden z mála starostů Nového Jičína měl tu čest, že poobědval ve čtrvtek  27. února 1936 na Pražském hradě se státním prezidentem Dr. Edvardem Benešem.

Odkazy:

Rodná matrika

Osobní fond

Literatura:
Neu-Titscheiner Zeitung 1936.

(Karel Chobot, RaP)

Aktualizováno: 25.10.2022 Tisk

Fotogalerie

Máte více informací?

Napište nám, prosím. Děkujeme.


XML Sitemap Mapa webu    Tvorba webu NETservis s.r.o. © 2023

© 2023, Muzeum Novojičínska