Novojičínská výročí roku 2018

 

 

1408 (1412) – v písemnostech nacházíme mana Lítka ze Straníka s chotí Zdeňkou, dotvrzující existenci obce Straník – 610 let
1558 – v privilegiu Jana z Žerotína z 24. března jsou poprvé zaznamenáni šenkovní měšťané (bylo jich celkem třiačtyřicet, patřily jim domy na náměstí a v blízkém okolí, měli výsady šenkovat a vařit pivo), téhož roku se Nový Jičín po vykoupení z poddanství stává majitelem novojicko-štramberského panství a svobodným komorním městem – 460 let
1718 – při farním chrámu Nanebevzetí Panny Marie byly ustaveny čtyři osoby, znalé církevní hudby (varhan) a kostelního zpěvu, latiny, psaní a počtů. Důležitý doklad existence městské školy při farním chrámu, která je ale ve skutečnosti starší – existovala již k roku 1566 – 300 let
1758 – zemřel Jan Ignác Čapek, malíř našeho města – 260 let 1768 – velký požár, vyhořelo celkem 366 domů – 250 let
1798 – narodil se Anton Berger, první z dynastie významných novojičínských výtvarných umělců – 220 let
1828 – narodil se August Bielka, osobní lékař císaře Františka Josefa I., zakladatel a mecenáš městského muzea – 190 let
1828 – narodil se Johann Stieber, iniciátor vzniku památek Panny Marie Lourdské v Petřkovicích, Panny Marie ve skále a kříže na vrcholu Svince – 190 let
1838 – narodil se August Hückel, továrník, čestný občan města – 180 let
1848 – revoluce, v Novém Jičíně byla ustanovena Národní garda (zrušena koncem roku 1849), zrušení roboty, město volilo zástupce do zemského sněmu v Brně, Říšského sněmu ve Vídni i do všeněmeckého sněmu ve Frankfurtu nad Mohanem – 170 let
1848 – narodil se Stephan Weigel, četnický strážmistr, etnograf a vlastivědný pracovník – 170 let
1858 – narodil se Eduard Veith, jeden z nejvýznamnějších výtvarných umělců – 160 let
1858 – narodila se básnířka a spisovatelka Anna Polka – 160 let 1858 – narodil se Josef Zwierzina, v letech 1904-1918 novojičínský okresní hejtman – 160 let
1868 – vznikla kloboučnická firma Johann Hückel’s Söhne – 150 let
1868 – v Šenově u Nového Jičína se narodil Franz Barwig, sochař evropského věhlasu, působící ve Vídni, mimo jiné tvůrce tančících sedláků – Kunwalďanů u kašny na novojičín- ském náměstí – 150 let
1878 – německá nižší trojtřídní reálka, založená roku 1858, se rozšířila na úplnou vyšší reálnou školu – 140 let 1878 – narodil se Robert Blum, pod- nikatel, autor mnoha významných staveb ve městě – 140 let
1878 – narodil se Karel Kryl starší, zakladatel známé tiskařské rodiny – 140 let
1888 – byla otevřena odborná tkalcovská škola – 130 let
1888 – byla otevřena budova nového c. k. okresního hejtmanství v Novém Jičíně (dnes městský úřad v Divadelní ulici) – 130 let
1898 – vyšlo Moravské Kravařsko, první vlastivěda pro tehdejší politický okres Nový Jičín – 120 let
1898 – zemřel Karl svobodný pán von Schwarz, stavitel železnic, čestný občan města – 120 let
1898 – narodil se Konrád Henlein, od roku 1938 čestný občan města – 120 let
1908 – stavba jubilejní chlapecké obecné školy (dnes Základní škola Komenského 68) – 110 let
1908 – byla postavena Jubilejní synagoga císaře Františka Josefa I. podle projektů architekta Ernsta Lindnera – 110 let
1908 – byl postaven dům Katolického tovaryšského spolku (dnes ulice Msgr. Šrámka) – 110 let
1918 – zemřel Dr. Wilhelm Haas, ředitel univerzitní knihovny ve Vídni, čestný občan našeho města – 100 let
1918 – vznik samostatné Československé republiky, obsazení města armádou – 100 let
1928 – zemřel Wilhelm Gromann, starosta a čestný občan města – 90 let
1928 – narodil se hudební skladatel Antonín Tučapský – 90 let 1928 – byly slavnostně vysvěceny nové zvony na farním chrámu Nanebevzetí Panny Marie – 90 let
1938 – Mnichovský pakt, odchod českého obyvatelstva do vnitro- zemí, vyhnání Židů, devastace synagogy – 80 let
1948 – únorový převrat, KSČ se na dalších více než čtyřicet let dostává k moci – 70 let
1948 – zemřel prezident Edvard Beneš, čestný občan města – 70 let
1968 – okupace města sovětskými vojsky, občanské nepokoje – 50 let 1978 – zemřel ředitel novojičínského muzea a okresního archivu Jaroslav Štindl – 40 let
1998 – dětský pěvecký sbor Ondrá- šek na úspěšném koncertním turné v Japonsku – 20 let
1998 – zemřel historik a archivář Adolf Turek – 20 let
1998 – zemřel Augustin Daněk, ředitel novojičínského muzea – 20 let

Karel Chobot a Radek Polách


XML Sitemap Mapa webu    Tvorba webu NETservis s.r.o. © 2024

© 2024, Muzeum Novojičínska