Místopisný rejstřík obcí a měst Kravařska

Rejstřík vyšel z původního díla Dr. Adolfa Turka a kolektivu pracovníků nazvaném „Místopisný rejstřík obcí Severomoravského kraje“, který byl v roce 2004 pod názvem „Místopisný rejstřík obcí Českého Slezska a severní Moravy“ upraven a vydán Zemským archivem v Opavě. Z tohoto díla byly vytaženy jednotlivé obce novojičínského regionu, které spadají do okresu Nový Jičín, společně s částí Klimkovicka, která byla následně od 1. ledna 2007 připojena k okresu Ostrava-město. Celý soupis se skládá z abecedně seřazených obcí Novojičínska, za jejichž názvem je uvedena případná informace k jejich dnešnímu statutu a dále pak chronologicky řazené podoby názvu v českém, německém a latinském jazyce s datací (zkratky č., n., l.). V závorkách se vyskytují vysvětlivky, doplňky a nejistoty v datování, které vycházejí ze starých fals ze 14. – 16. století. U dat, která nejsou jistá, jsou v závorkách připojeny otazníky, u zkomolenin naopak vykřičníky.

 

Albrechtičky

č. 1437-1850 Nové Albrechtice, 1476 a 1534 Staré Albrechtice, 1697 Obretziczky, 16. a 19. století Malé Albrechtičky, 18. a 19. století Olbrechtičky, 1798 Obrechtice, 1835 Olbrechtice, 1846 Olbrachtice, 1847-1973 Albrechtičky

n. 1561-1945 Klein Olbersdorf, 1771 Klein Obržeczičzek

l. 1411 Albrechticz, 1437 a 1481 Antiquum Albrechticz, 1460 Novum Albrechticz, 18. a 19. století Parvum Olbersdorf

 

Bartošovice

č. první doklad 1383 (?), od r. 1411 Bartošovice, 1885 Bartočovice

n. 1570 Borczendorf, 1601-1945 Partschendorf, 1608 Bartzendorf, 1619-1676 Bartschendorf, 1628 Bortschdorf, 1658-1681 Barzendorf, Parzendorf, 1692 Patzndorf

l. 1398 Parsdorf, 1399 Bartuschendorf, 1411-1418 Bartossowicze, 1771 Partschendorfium

 

Benátky

osada, dnes součást Příbora

č. od r. 1850 Benátky

n. 1850-1869 Freiberg-Dorf, 1881 Benatka, 1893-1918 Benatek

 

Bernartice nad Odrou

č. 1374-1931 Bernartice, od r. 1932 Bernartice nad Odrou, 1417 Bernardice, 1446 Bernhartice, 1816-1850 a dodnes lidově Bernartice

n. 1558-1945 Barnsdorf, Barnesdorf, 1574-1846 Beernsdorf, Bernsdorf, 1602-1850 Bernatitz, 1614 Barnisdorf, 1634-1850 Bärensdorf, Bärnsdorf, 1692 Borczdorf, 18. století Pahrnsdorf, Bahrnsdorf, 1716 Gernsdorf, 1790 Pehrnsdorf, lidově Bansdorf

l. 1397 Bernhardsdorf, 1397-1446 Bernharticz, 1399 Bernharczicz, 1744 Bernatitium, 1771 Pernsdorfium

 

Bílov

č. 1481-1690 Bielow, 1492 Bielová, 1608 Suchá Bělá, 1771 Bylowitz (!), 1847-1870 a lidově dodnes Bílovo, od 1871 Bílov (1520 Biljov)

n. 1534 die Byl, 1540-1650 die (Dörre, Dürre) Biel, 1606-1945 Bielau, 1720 Bila, 1798 Bil, Dörrbil

l. 1329 Below, 1391 Billow, Byelaw, 1399 Bylau, 1771 Bilovium

 

Bílovec

č. 1424-1724 Bielovec, od 16. století dodnes Bílovec, 1738-1805 Bíloves, 1771 Bylowice

n. 14. – 16. století promiscue Wocken stadt, Wockinstadt, Woogstadt, Waagstadt, 1458 Wokgenstadt, 1576-1608 Wogschtadt, 1592 Wogstadlein, 1632 Wackenstadt, 1622-1945 Wagstadt

l. 1324 Woogstadt, 1329 Wockinstadt

 

Bítov

č. 1413-1600 Bietov, 1414 Butov, 1546-1973 Bítov, 1870 a dodnes lidově Bítovo

n. 1377 Bettaw, 1561-1564 die Bit, 1606-1945 Bittau, Bittaw

 

Blahutovice

součást Jeseníku nad Odrou

č. 1499-1973 Blahutovice, 1548-1618 Blahoutovice, 1628 Labutovice, 1720-1798 Blatutovice, 1771-1847 Blahotovice, 1854-1872 Blahutice

n. 1551 Blathen, 1661-1945 Blattendorf, 1692-1847 Plattendorf

 

Bludovice

součást Nového Jičína

č. od r. 1480 dodnes Bludovice, lidově Budovice

n. 1606-1614 Blaudensdorf, 1639 Blauden, 1671 Plaundorf, 1627-1945 Blauendorf, 1771 a 1847 Bladensdorf, lidově Pflaümendorf

 

Bordovice

č. od r. 1558 Bordovice, lidově Burdovice

n. 1676-1945 Bordowitz, 1692 Bardowitz, 1872 Bordawitz

 

Borovec

osada splynula r. 1947 s obcí Sedlnice

č. od r. 1850 Dreigiebel, od r. 1947 Borovec

n. 1798 Dreygübel, od 19. století do 1945 Dreigiebel

 

Bravantice

č. od r. 1431 Bravantice, 1649-1736 a dodnes lidově Brabantice

n. 1377 Brofandtsdorf, 1380 a 1382 Brawansdorf, 1560-1945 Brossdorf, 1689 Brabanticz

l. 1370 Brawancicz, 1380-1382 Brawanticz, 1421 a 1627-1689 Brabanticz, 1440 Bravanti villa, 1771 Brosdorfium, 1724 Prossdorf

 

Bravinné

součást Bílovce

č. 1431-1570 Bravina, od r. 1437 Bravinné

n. 1377 Brafin, Brefin, 1562 Braben, 1606-1945 Brawin, 1617-1618 Brawen, 1624 Brawa, 1635-1696 Braffen, 1771 Brauen

l. 1414 a 1771 Bravina, 1724 Prawa

 

Butnařov

zanikl v okolí Frenštátu

č. 1584 Butnařov

 

Butovice

součást Studénky jako Studénka II

č. 1424-1517 Buotovice, od r. 1455 dodnes Butovice, v 19. století Bůtovice

n. 1567-1945 Botenwald, 1584-1719 Bodenwald, 1602 Botenwalde, 1628 Bothenwalda, 1632 Bodwald, 1658 Buttenwalde

l. 1324 Bothenwald, 1411 Butowicz, 1771 Bothenwalda

 

Česká Ves

ves snad v 15. století zpustla, opětovně vysazena ve 2. polovině 16. století jako součást Oder

č. od r. 1917 Česká Ves

n. 1548-1894 Böhmisches Dorf, 1555 im öden Dorfe genannt Behmstorff, 1917-1945 Böhmischdorf

 

Děrné

součást Fulneku

č. 1475 Derné, 1517 a 1791 Derná, 1518-1872 Drnné, 1771 Dírná, od r. 1847 Děrné, lidově Dzerne

n. 1563 Dörne, 1567-1945 Tyrn, 1574 Deren, 1627 Dirn, 1647 Dürrn, 1720-1792 Tyrnau, 1691 Diern, 1798 Türn, 1894 Tyrm

l. 1293 Dirnauia, Thyerna, Tyerna, 1389 Tiernavia, 1391 Tyrna, 1398 Trnavia, 1672 Derna, 1771 Dierna

 

Dobešov

součást Oder

č. od r. 1534 Dobešov, 16. a 17. století Dobešvald, 1602 Bešvald, 1870 Doběšov

n. 16. a 17. století Dobswaldt, 1608-1945 Dobischwald, 1611-1708 Tibischwald, Dibischwald, Dobeswald, Dobeschwald, 1771 Tobischwald, 1798 Dobiswald, 1843-1854 Tobswald

l. 1374 Dobeswalt, 1672 Dobischwald, 1771 Tobischwalda

 

Dolejší Kunčice

součást Fulneku

č. od r. 1494 Kunčice, od r. 1950 Dolejší Kunčice

n. 1604-1945 Kunzendorf, (am, an der Steinbach), 1790 Kunzendorf an der Ottenbach

l. 1301 Steinbach, 1412 Kunczendorff, 1663 Klein Kunczendorf, 1771-1793 Kuntzendorfium (ad Steinbach)

 

Dolní Vražné

roku 1953 spojeno s Horním Vražné v jednu obec s názvem Vražné

č. 1771 Velké Petrovice, 1847-1872 Velké Vražno, 1872-1893 Vračno, 1879-1921 Velké Vražné, 1921-1953 Dolní Vražné

n. 1771-1945 Gross Petersdorf

l. 1771 Magno petrowilla

 

Domoraz

od roku 1850 součást Hostašovic a Byniny

č. 1798 Domoražko, od r. 1820 Domoraz, Domorac

n. 1798-1945 Domoras

 

Drnholec nad Lubinou

roku 1959 spojena s Větřkovicemi v obec Lubinu

č. od r. 1437 Drnholec, 1559 Drahole, 16. – 19. století a dodnes lidově Drholec, od r. 1921 Drnholec nad Lubinou

n. 1560-1651 Drnholz, Drholz, 1676-1798 Dirnholz, 1798-1945 Dürnholz

 

Dub

součást Starého Jičína

č. od r. 1420 Dub

n. 1616-1847 Daube, 1657-1945 Daub

l. 1412 Dub, 1639 Daub, 1690 Dub, 1771 Duba, 1828 Daube

 

Dvorek

součást Petřvaldu

č. 1846-1921 Růží důl, 1898 Růžodol, Rožmitál, 1850 Růží důl, Dvorkovice, od r. 1921 Dvorek, Dvorkovice

n. 1787-1945 Rosenthal

 

Emauzy

součást Vražného

č. od r. 1869 Emauzy

n. 1785-1945 Emaus

 

Fonovice

součást Klimkovic

č. 1869 Fonsdorf, od r. 1880 Fonovice

n. 1791-1945 Vonsdorf, 1850-1869 Wonsdorf

 

Frenštát pod Radhoštěm

č. 1422-1798 Franštat, 1506-1847 Framštat, 1632 Frenšták, 1711 Frankštát, 1847-1922 Frenštát, odtud Frenštát pod Radhoštěm

n. 1650-1918 Frankstadt, 1676 Franckstadt, 1939-1945 Frankstadt unter dem Radhost

l. 1299 Pharcastat, Farkasstat, 1382 Frankenstat, 1672-1771 Frankstadium

 

Fulnek

č. od r. 1429 Fulnek

n. 1337, 1600-1634 Filnek, Filneck, 1377 Felleneck, 1429 Fulnecke, 1430 Fyllnekh, 1507 Fülnekh, 1580 Füllneck, 1601 Filnek, 1607-1672 Fulneck, 1647 Fülnegk, od konce 16. století do 1945 Fulnek

l. 1293 Fulnek, Vulneck, 1298 Fulnech, od r. 1329 Fulnec, Fulnek, 1771 a 1879 Fulneca

 

Gremhofy

ves zanikla v okolí Frenštátu

č. 1584 Gremhofy, Greinhofy, Grenthovy

 

Hájov

součást Příbora

č. od r. 1780 Hájov

n. 1692 (dvůr) Hagoský, 1780-1918 Hajow, Hajowy, 1847 Heyhof, 1939-1945 Heinhof

 

Harty

obec roku 1956 zrušena a stala se součástí Petřvaldu

č. 1847-1957 Harty

n. 1780-1945 Lilien

 

Heltínov

osada Luboměře

č. 1547 pustá ves Heltvínov, 1716 Schertzow, Schertzowa, 1846 Šercová, 1847 Šercovice, 1850 Weltinow, 1872 Šercov, 1885 Heltvínov, od r. 1885 Heltínov

n. 1716 Schertzow, 1751-1798 Scherzen, 1788 Neuhof, 1778-1945 Scherzdorf, 1847 Scherzof

 

Heřmanice u Oder

č. 1553-1630 a dodnes lidově Petroňovice (1623 „z Velkých Pertoniowitz“), 1571 a 1854-1893 Velká Heřmánka, 1771-1870 Velké Heřmanice, 1842-1847 Velká Hermanka, od r. 1846 Heřmanice, 1850 Hrubá Heřmánka, od r. 1960 Heřmanice u Oder

n. 1554 Hernsdorf, 1611-1627 Petroniowitz, 1608-1720 Gross Hermesdorf, 1636 Gross Hermendorf, 1683-1736 Gross Hermbsdorf, 1720-1945 Gross Hermsdorf, 1798-1805 Gross Hermersdorf, 1835 Gross Hermannsdorf

l. 1374 Hermansdorf Maior, 1771 Hermesdorf Magnum

 

Heřmanice u Polomi

součást Starého Jičína

č. od r. 1499 Heřmanice, 1517-1846 a lidově Jeřmanice, 1613 z Jormanic, 1662-1771 Hermanice, 1847 Hermice, od r. 1960 Heřmanice u Polomi

n. 1654-1661 Hermetz, 1676-1945 Hermitz, 1771 Hermanitz, 1850 Hermnitz

l. (1201) Hermanici, 1672 Hermanitz, 1690 Gerzmanitz, 1771 Hermanitium

 

Heřmánky

č. od r. 1555 Heřmánky, 1584 Heřmanka, 1611 ves Hežmanský, 1612 ves Hržmanský, 1771-1872 Malé Heřmanice, 1847-1850 Malá Heřmánka, 1883-1918 Malé Heřmánky, 1894 Malé Heřmáky

n. 1583-1736 Klein Hermbsdorf, 1608-1945 Klein Hermsdorf, 1636 Klein Hermesdorf, 1798-1805 Klein Hermersdorf

l. 1374 Hermansdorf Minor, 1640-1771 Hermesdorf Parvum

 

Hladké Životice

č. 1435-1540 Žibotice, Zibotice, 1610-1675 a 1924 Hladké Životice, 17. století Hladké Žibotice, 1585-1924 Životice

n. 1398 Seibotindorf, 1430 Seybotyndorf, 1485-1588 Seybotendorf, 1551-1654 Schlicht (Schlecht) Seitendorf, 1655-1945 Seitendorf (bei Fulnek), 1934-1938 Seitendorf bei Zauchtl

l. 1324 Sibottendorf, 1337 Sibotinis villa, 1637-1672 Seittendorf, 1660 ex pago Schlacht Seitendorf, 1771 Seittendorfium

 

Hodslavice

č. 1419-1850 a dodnes lidově Hoclavice (Hoczlawicze), 1516 Hotslavice, od 1648 Hodslavice

n. 1594-1945 Hotzendorf, 1673-1850 Hotzlawitz, 17. – 18. století Hotzesdorf, Hotzelsdorf, 18. a 1. polovina 19. století Hotzensdorf, Hotzisdorf, 1770-1830 Holzendorf, 1789 Hötzesdorf

l. 1411 Hoczlavicz, 17. a 18. století Hoclavicium, 1771 Hotzendorfium

 

Horní Vražné

roku 1953 spojeno s Dolním Vražné v jednu obec s názvem Vražné

č. 1771 Malé Petrovice, 1879-1921 Malé Vražné, 1869-1953 Horní Vražné

n. 1636-1945 Klein Petersdorf, 1675 Ober Petersdorf

l. 1771 Petersdorf Parvum, 1879 Parvopetrovilla

 

Hostašovice

č. od r. 1464 Hostašovice, 1497 Hostavčovice, 1612-1771 Ostašovice

n. 1676-1945 Hostaschowitz, 1771 Ostaschowitz

l. 1647-1771 Ostaschovitium

 

Hrabětice

součást Jeseníku nad Odrou

č. 1835 Grofdorf, od r. 1893 Hrabětice, lidově Nová Dědina

n. 1772-1945 Grafendorf, 1776 Grafendörfl, 1850 Grassendorf (!), 1869 Grafsdorf, lidově des Grafen Dörfel

 

Hukovice

součást Bartošovic

č. od r. 1460 Hukovice, 1586 k Haukovci, 1598-1600 Haukovice, Houkovice, 1847 Hukowce

n. od r. 1618 Hausdorf, 1692 Hugowitz, 1718 Hannsdorf (!?), 1720 Hukowitz

l. 1398-1411 Hukowicz, 1771 Hausdorfium

 

Hůrka

součást Jeseníku nad Odrou

č. od r. 1497 Hurka, Hůrka, 1516 Horka, 1530 Huorka

n. 1657-1945 Hurka, 1677 Hourken, Hürckaw

l. (1201 Na horach), 1383, 1418 Horka, 1397, 1447 Huorka, 1771 Hurcka

 

Hvězdová

osada Oder

č. 1847 Wězdnopole, od r. 1871 Šternfeld, od r. 1949 Hvězdová

n. 1770-1945 Sternfeld

 

Hýlov

osada Klimkovic

č. od r. 1431 Hylow, 1545 Heylow, 1572-1847 Hilow, 1665 dvůr Hylové, od r. 1850 Hýlov

n. 1720-1736 Heilof, 1771 Hylau, 1805-1945 Hillau, 1377 Hilau, Hidorf

l. 1429 Hylow, 1772 Hilau

 

Hynčice

součást Vražného

č. od r. 1568 Hynčice (Hincžicze), 1611-1612 Heinčice, 1640 Hynčice od Oder, 1771 Heintzendorf

n. 1608-1772 Heintzendorf, 1692-1720 Hantzendorf, 1707 Heützendorf, 1720-1724 Heitzendorf, 1787-1945 Heinzendorf

l. 1374 Hinczicz, 1771 Heintzendorf

 

Jakubčovice nad Odrou

č. od r. 1568 Jakubčovice, 1771-1847 Jakubovice, od r. 1935 Jakubčovice nad Odrou

n. 1560-1629 Jakobsdorf, 1608-1771 Jocksdorf, 1683 Jockdorf, 1736 Jaksdorf, 1792 Jokschdorf, 1805-1870 Joksdorf, 1834 opět Jakobsdorf, 1894-1945 Jogsdorf

l. 1374 Jacabsdorf, 1771 Joksdorfium

 

Janovice

součást Starého Jičína

č. od r. 1497 Janovice

n. 1676-1945 Janowitz

l. 1464 Janowicz, 1690 Janowicze, 1771 Janowitium

 

Janovice

osada Olbramic

č. od r. 1771 Janovice

n. 1667-1945 Janowitz

l. 1677 nova villa Janowitz, 1771 Janowitium

 

Jerlochovice

součást Fulneku

č. od r. 1475 Jerlochovice, 1520 Kerlochovice, 1718-1898 Gerlichov, 1771 Gerlohov, 1794 Gorlechov

n. 1475 Gerlachowitz, 1567 Gerlissdorf, 1580-1676 Gerlesdorf, 1692 Kirlitzdorf, 1718-1945 Gerlsdorf, 1751 Gersdorf, lidově Geršdef

l. 1293, 1337 Gerlaci villa, 1329, 1392 Gerlachsdorf, 1380 in Gerlach, 1676 Gerlsdorf, 1771 Gerlsdorfium

 

Jeseník nad Odrou

č. 1406 z Gessenyka nyemecskeho, 1434-1872 a lidově dodnes Jasenice, 1437 Jesenice Německé, 1464-1881 Jesenice, 1464-1881 Jesenice, 1596-1847 Německá Jesenice, 1615-1720 a lidově Německá Jesenice, 1924-1946 Německý Jeseník, 1946-1949 Jeseník, odtud Jeseník nad Odrou

n. 1567-1820 Gasnigk, 1619-1692 Jassneck, 1657 Jaschnik, 1636 Geschein, 1657-1945 Deutsch Jassnik, 1716-1846 Teutsch Jassniek, počátkem 19. století Jeschnik

l. (1201 Yessenicie), 1383 Jesenice alias Jessenyk Theutonicalis, 1690 Teuto Iasnig, 1771 Teuto Jasnitium, (1807 Germanojasenicensis, 1821 Teutojasnianus)

 

Jestřabí

součást Fulneku

č. 1413 Giastrzabí, 1457-1629 Jestřebí (Gestrzebi), od r. 1771 Jestřabí, 1846 Jestřab, 1847 Gestřab, 1850 Jestřáb, lidově Jastřabí

n. 1553-1584 Jastrziab, Jastrzab, 1567 Jastrebsdorf, 1570 Jasterschab, 1572 Jasstrzeb, 1584 Jasstrziab, 1617 Gestrzab, 17. a 18. století Jasterždorf, 1676-1718 Jestržab, 1692 Gestrezeb, 1751-1772 Jasersdorf, 1771-1945 Jastersdorf

l. 1724 Jestrab, 1771 Jastersdorfium, 1809 Jassendorf

 

Jičina

součást Starého Jičína

č. 1615-1846 Giczina, Gycžina, 1847 Jičin, od r. 1850 Jičina, lidově Ičyna

n. 1676-1798 Giczina, 1771 Gitschina, 1798 Itschin, 1815-1918 Itschina, 1847 Gitschin, 1939-1945 Jitschin

 

Jílovec

součást Fulneku

č. od r. 1433 Jílovec (Gilowecz), 1791-1805 Gillowicz, 1835 Gilowetz, 1847 Gilowno, 1871 Jílové, lidově Ilovec

n. 1563-1588 Gilowitz, 1692 Eimitz, 1720-1945 Eilowitz, 19. století Eulowitz

l. 1293 Gilowecz, Gylobs, 1389 Gylowecz, 1771 Eylowitium

 

Jistebník

č. od r. 1424 Jistebník (Gistebnik), lidově Istebnik, 1736-1805 Istebnig, 1771 Gystebnitz

n. 1564-1945 Stiebnig, 1771-1847 Stibnik

l. 1373-1384 Gistebnic, 1655 Stiebnig, 1672 Stübnik, 1771 Stibnikium

 

Josefovice

osada Klimkovic

č. od r. 1771 Josefovice, 1850 Josefov

n. 1736-1945 Josephsdorf, 1804 Josefsdorf

l. 1771 Josephovitium

 

Kamenka

součást Oder

č. 1411 Kamenec, od r. 1568 Kamenka, 1602 trať (pustá ves) Nová Kamenka, 1771 Kamenice, 1893 Kaménka

n. 1608-1945 Kamitz, Camitz, 1683 Camnitz, 1707 Khomitz, 1720 Kamentz, 1798-1829 Komitz

l. 1374 de Camenetz Majori et Minori, 1771 Komitium, 1854 Kamitium

 

Karlovice

osada Tísku

č. Karlovice

n. 1771-1945 Karlowitz, Carlowitz

l. 1771 Carlowitium

 

Kateřinice

č. 1413-1505 ta Kateřinice, od 1492 ty Kateřinice, 1437 Kateřinec, lidově Kačice

n. 1429 Katerzinicz, 1429-1945 Kattendorf, 1534 Katterinendorf, 1583 Katrinsdorf

l. 1358-1410 Katherzincze, 1375 Katharinendorf, 1389 Katherendorf, 1400-1401 Katrzynycz, Katherinsdorf, 1437-1476 Katharzinicz, 1672 Katerzinicz, 1771 Kattendorfium

 

Kletné

součást Suchdolu nad Odrou

č. 1475-1847 a lidově Kletná, od r. 1512 Kletné, 1541 a 1846-1872 Kletný, 1629 Kletno

n. 1554-1945 Kletten, 1798 Klöttna, 1847 Klötten

l. 1396 Klettme, 1398 Klettna, 1772 Kletna

 

Klimkovice

č. od r. 1424 Klimkovice, 1446-1872 a lidově Klinkovice

n. 1526 Konssberg, 1590-1592 Kynsperg, 1630 Khünsperg, 1627-1945 Königsberg

l. 1420 a 1672 Clymczowicz, 1424 Klimkowicz, 15. století Sigilum civium de Kungisberg, 1655-1772 Königsberg

 

Klokočov

součást Příbora

č. od r. 1437 Klokočov, 1437 Klokotov, 1614 Klogsdorf

n. 1391 Clokoczendorf, 1651 Blosdorfl, 1676-1718 Klokocžow, 1692 Klokow, 1720 Glogesdorf, 1751-1945 Klogsdorf, 1771 Gloksdorf, 1798 Klokersdorf

l. 1309-1400 Klokoczendorf, 1327-1398 Glogeschaw, 1390-1391 Klokoczow, Clokoczow, 1672 Klostdorf, 1724 Glogesdorf, 1771 Gloksdorfium

 

Klokočůvek

součást Jakubčovic nad Odrou

č. 1591-1599 Malý Klokočůvek, 1601-1894 Malý Klokočov, 1850 Klokočůvky, od r. 1924 Klokočůvek

n. 1377 mit den Kleinen (Glogoczendorf), 1599 Klein Klokoczow, 1608 Klein Gloschdorf, 1640 Klein Glogschdorf, 1647 Klein Glogsdorf, 1672 Klein Glockensdorf, 1720-1945 Klein Glockersdorf

l. 1771 Parvo Glockersdorf

 

Kojetín

místní část Nového Jičína

č. od r. 1497 Kojetín, 1517 Cojetin, 16. a 17. století Kojetínek, 1665 Kogatin

n. 1626-1751 Kogetein, 1692 Hodin, 1771 Ketten, 1798-1945 Kojetein

l. 1772 Kojetinium

 

Kopřivnice

č. 1437 Copřivnice, od r. 1460 Kopřivnice, 1847 Kopřivnice

n. 1676-1850 Kopržiwnitz, 1736-1945 Nesselsdorf, 1720-1798 Nickelsdorf (omyl!), 1771 Nesldorf, 1836 Deutsch Nesselsdorf

l. 1724 Nestlndorf, 1771 Koprziwnitium

 

Kostelec

součást Děrného

č. od r. 1791 Kostelec

n. 1789-1945 Hochkirch, 1835-1894 Hochkirchen

 

Kujavy

č. od r. 1424 Kujavy (Kugiawy, Kugawy), 1517 Kujava, 1794-1798 Kujow

n. 1430 Clemensdorf, 1490 Clementendorf, 1564 Klemensdorf, 1567 Clantendorf, 1570 Klentendorf, 1588 Klemenczendorf, 1644-1945 Klantendorf, 1662 Klanczendorf, 1676 Klattendorf, 1692 Glantendorf

l. 1293, 1337 Clementis villa, 1399 Kuyawa (?), 1529 Klentendorf, 1612 de Kuiawy

 

Kunín

č. 1447-1947 Kunvald, 1516 Konvald, od r. 1947 Kunín

n. 1406 Cunwald, 1573-1628 Kunwaldau, 1588 Kunowald, 1589, 1634 Kunawald, 1617-1847 Kunwald, 1718-1945 Kunewald

l. 1382 Chunewald, 1388-1416 Cunwald, 1690 Kunwaldt, 1771 Kunewalda

 

Labuť

součást Bílovce

č. 1791 Wipplaržowicze, 1847-1850 Labutow, od r. 1846 Labuť

n. 1787-1945 Wipplarsdorf, 1796-1798 Wipplersdorf, 1850 Wilpersdorf, 1870 Wyplarsdorf

 

Lagnov

součást Klimkovic

č. 1424-1650 Langnov, od r. 1665 Lagnov, 1805 Lagnovo

n. 1396 von der Langa, 1720-1945 Lagnau, 1835 Langenau

 

Lapač

skupina domů mezi Hukovicemi, Bartošovicemi a Šenovem u Nového Jičína

č. od r. 1850 Lapač

n. 1850-1945 Lapatsch

 

Lhotka

osada Lubojat

č. 1420-1440, 1771 Lhotka, 1431 Ješkova Lhota, 1467 Lhotka nad Bravanticí, 1713 Ellhotka, od r. 1420 Lhotka, lidově Lihotka

n. 1377 Ellhota, Ellhotka, 1569-1772 Blossdorf, Blozdorf, 1603-1628 Blasch, 1606 Blaskdorf, 1619-1945 Blaschdorf

l. 1420 Lhotka, 1690 Lhota, 1771 Blosdorfium

 

Libhošť

č. od r. 1481 Libhošť, 1517 z Liboše, 1524 a dodnes lidově Libhošč (Libhosscz), 1720-1815 Libost, 1771-1847 Liboš

n. 1663 Lybosch, 1674 Liebesche, 1666-1945 Liebisch, Libisch

l. 1411 Libhoscz, 1478 Libosst, 1665-1670 de pago Libusse, 1771 Libischium

 

Lichnov

č.  1437-1581 Lichtnov, od r. 1507 Lichnov

n. 1651-1945 Lichnau, 1676-1718 Lichnow, 1692 Lichow

l. 1293 Windgebrech, 1320-1371 Lichtenow, 1383-1390 Lichtnow, 1393 Lithnow, 1672 Lichnov, 1771 Lichnovium, 1828 Lichtna.

 

Loučka

součást Nového Jičína

č. 1497-1771 Lučka, Lúčka a dodnes lidově, 1720 Loutzka, od r. 1846 Loučka (Laučka), 1798 Lauczky

n. 1557-1617 Ernbergk, 1580 Eeerenbergh, 1643 Lutzka oder Ehrnberk, 1676-1945 Ehrenberg, 1692 Ehrnperg

l. 1374 Luczca, 1650 Ehrenberg, 1690 Lauczka, 1771 Ehrenberga

 

Loučky

součást Oder

č. 1531-1571 z Lúčky, 1535 v Loučce, 1568 ves Luczku pod městem Odrami, od r. 1611 Loučky, 1771 Lukowicze, 1847 Laučka, 1868 Louč

n. 1608 Lautz, 1613 Laucž, 1720-1945 Lautsch

l. 1374 Lutzka, 1771 Lautschium

 

Lubina

vznikla roku 1959 spojením Drnholce nad Lubinou a Větřkovic, jejichž názvy tímto zanikly

 

Lubojaty

součást Bílovce

č. od r. 1436 Lubojaty, 1467-1492, 1881 Libojaty, 1771 Lubojatin, 1835-1847 Lubojata

n. 1377 Libad, Lubiath, 1606-1945 Laubias, 1696 Laubigass, 1771 Lubias, 20. století Laubisch-Blaschdorf

l. 1276 de Hluboiat, 1378 de Luboged, 1413-1418 Luboyath, 1655-1672 Laubias, 1771 Lubotinium

 

Luboměř

č. od r. 1517 Luboměř, 1547-1881 Liboměř, 1798 Lubowecž, 1847 Ludomiřow

n. 1599-1945 Laudmer, 1771 Laudner

l. 1394 Landmar (recte Laudmar), 1408-1437 Libomyerz, 1771 Lubomierium

 

Lukavec

součást Fulneku

č. od r. 1431 Lukavec, 1464 Lukawicze, 1771 Lukawetz

n. 1377 Lukawecz, Lukawicz, 1632, 1771 Lukh, 1647 Lukaw, 1720-1835 Luk, 1736-1835 Lukau, 1872-1945 Luck

l. 1312, 1435 Lukawecz, 1771 Luka

 

Mankovice

č. 1434 z Monkovic, od r. 1437 Mankovice, 1668 z dědiny Mankowa

n. 1564 Monchdorf, od r. 1505 Mankendorf, Manckendorf, Mankgendorf, 1627 Mankowitz, 1634 Manekendorf

l. (1188 Monkowitz?), 1383 Mankondorf, 1374 Manckendorf, 1397 Monkindorf, 1771 Mankendorf

 

Mniší

součást Kopřivnice

č. od r. 1480 Mniší (1480 Mnissie, 1581 Mnyssy), 1751-1752 Mnischky, 1771-1918 a dodnes lidově Miší, Myší

n. 1651 Mnischau, 17-19. století Mnischi, 1692 Mnis, 1914-1918, 1939-1945 Mönchsdorf

l. 1347 pustý Sdislawsdorf, 1771 Mischium

 

Moravské Vlkovice

součást Fulneku

č. 1480-1847 Vlkovice, 1520 v Vilkovicích, 1879-1949 Moravské Vlkovice, 1881 Fulnecké Vlkovice

n. 1567-1872 Wolfsdorf, 1869-1945 Mährisch Wolfsdorf

l. 1374, 1470 Lupi villa minor, 1412 Wolfsdorf, 1771 Wolfsdorfium

 

Mořkov

č. od r. 1437 Mořkov (Morzkow), 1872 Moškov

n. 1578-1672 Murckhaw, 1676-1751 Murck, Murckh, 1718-1945 Murk, 1771-1847 Murkh

l. 1274 Muricz, 1411 Morzkow, 1690 Murek, 1771 Morskowia

 

Mošnov

č. od r. 1411 Mošnov (Mossnow, Mosznow), 1436-1568 Mossniow, 1433-1608 Velký Mošnov, 1516 Velký Mošňov, 1628 Mošov

n. 1461 von Moschnaw, 1470-1472 von Moschenaw, 1628 Gross Engelswaldt, 1632-1945 Engelswald, 1649 Engelsdorf

l. 1351 Engilswalde, 1374-1375 Engelswald, 1398-1437 Mossnow, 1464 Mossnyow, 1481 Mossnov Magnum, 1771 Engelswalda

 

Mošnovec

součást Mošnova

č. 1433-1608 Malý Mošnov, 1476 Moschnowetz, 1518 Malý Mossniowecz, 1554 Malý Mošnovec, 1565-1568 Mošnůvek i lidově do počátku 20. století

n. 1628-20. století Klein Engelswald

l. 1437 Mossnowecz, 1481 Parvum Mossnowecz

 

Neustift

založen 1659, ale brzy splynul s Novým Jičínem a Šenovem, dnes ulice Novosady

 

Nová Horka

součást Studénky

č. 1446 v Nymhibli, 1466 do Nynhyble, 1534 Nayhybl, 1554 Neuhübl (!), 1563-1568 na Melhublích, 1588 Nonhubl, 1561-1613 Nelhubl, 1561-1613 Nelhubl, 1595-1598 Neuhubl, 1622 Neyhybl, Neuhüble, 1706 Nelhybel, 1798-1905 Nelhuble, od r. 1893 Nová Horka

n. 1595 Neuhubel, 1674-1945 Neuhübel, 1676 Newhübl, 1692 Neuhibl

l. 1374-1375 Newshibel, 1375, 1481 Neuhiebl, 1411 Neuhiebl, 1411 Neuhubel, 1437 Nulhubl, 1481 Nunhiebl, 1771 Neühubl

 

Nová Ves

součást Jakubčovic nad Odrou

č. od r. 1771 Nová Ves, 1842-1856 Nová Víska

n. 1766-1945 Neudörfel, 1771 Neudorfl

l. 1771 Neudorffium

 

Nové Sady

součást Oder

č. 1847 Nowosad, 1850 Nový Trh, od r. 1869 Nové Sady

n. 1688-1945 Neumarkt

 

Nový Dvůr

osada Bravinného, název oficiálně zanikl roku 1952, lidově užíván nadále

č. od r. 1871 Nový Dvůr, koncem 19. a poč. 20. století Horní a Dolní Nové Dvory

n. 1786-1945 Neuhof

 

Nový Jičín

č. 1492 Giczin, 1497 město Gyczyn, 1516 Moravský Jičín, 1517 Jičín, od r. 1611 Nový Jičín, 1633 Gitčzin, 1720 Nowy Gitzin, lidově Ičyn

n. od 15. století Titschein, Titzein, 1621 Newtitschein, 1625 Neiditzchein, 1676-1945 Neutitschein, Neu Titschein

l. 1343 Gitzin, 1354 Thyczin, 1370 Gicyn, 1382 Tyczschein, Tyczn, 1385, 1437 Titzin, 1397 Novoticzin, 1437 Tyczin, 1611 Neotitschein, 1626 Neuticzen, 1771 Neotitschinium

 

Nový Lichnov

dle tradice stával severozápadně od Frenštátu pod Radhoštěm na pravém břehu Lubiny

č. 1584 Nový Lichnov

 

Nový Svět

osada Slatiny

č. od r. 1850 Nový Svět

n. 1789 Neuwald, 1792 Neue Welt, 1846-1945 Neuwelt

 

Odry

č. od r. 1437 Odry

n. 1377-1633 Oder, 1428-1429 Odr, Odir, 1485 Odere, 1530-1945 Odrau, 1569-1655 Odra, Odera, 1570-1629 Oderburg, 1608-1665 Odraw, 1798-1835 Oderau

l. 1362 Oder, 1374-1771 Odra, 1394 Odry, 1611-1697 Odera

 

Ohrada

součást Bílovce

č. od r. 1638 Ohrada, 1872 Ohrady

n. 1771-1945 Ohrad, 1850 Ochrad, lidově Orád

l. 1724 Orata, 1771 Ohrada

 

Olbramice

č. od r. 1413 Olbramice, 1771-1847 a lidově Obranice, 1870 Obrentice

n. 1377 Frowramdorf, Wolframisdorf, 1591-1637 Wolfelsdorf, 1687 Wolfsdorf, 1720-1945 Wollmersdorf

l. 1413-1428 Olbramicz, 1771 Wolmerstorffium

 

Palačov

součást Starého Jičína

č. od r. 1497 Palačov, 1798 Palcžow

n. 1602 Pallackow, 1676-1798 Paltschendorf, 1798-1945 Palzendorf, 1850 Paltzendorf, 1854 Platzendorf

 

Petrovice

ves splynula s Klokočovem u Příbora a zbyl po ní dvůr Petrovice, název zanikl roku 1952 po rozparcelování dvorských pozemků

č. 1437-1535 Petrovice, 1529-1552 dvůr petrovský. 1577 tvrz a dvůr Petrovice, 1580 Petrovice jináč Niklasdorf, od r. 1850 Petrovice, Petrovský dvůr

n. 1692 Twur (!), 1798-1918 Petrowitzerhof

l. 1307-1327 Petersdorf, 1359-1478 Petrowicz prope Freiberg

 

Petřkovice

součást Starého Jičína

č. 1497 Petrkovice, od r. 1499 Petřkovice, 1536-1921 Petříkovice

n. 1676 Petržikowicz, 1692 Parrowitz, 1720 Bedřikowitz, 1771 Petrschkowitz, 1798 Petschkowitz, 1846-1918 Petržikowitz, Petržkowitz, Petřkowitz, 1939-1945 Peterkowitz

l. 1690 Petrzkowice, 1771 Petrzkowitium

 

Petřvald

č. od r. 1409 Petřvald (Petrsvald, Petršvald, Peterswald, Petržvald), (1465), 1516-1918 Velký Petřvald, 1554 ves Petrziewaldy, 1554 ves Eptrziewaldy, 1850 Velký Petrvald, Hrubý Petrvald, 1885 Velký Petřvaldy, 1930 Petřvald na Moravě

n. 1390 Gross Petirswald, 1633-1692 Peterswald, Petrswald, 1655-1945 Gross Peterswald

l. 1367-1481 Peterswald, Petrswald, 1379 de Petrwald, 1382 Petrschwald, 1389-1391 Magnum Peterswald, 1393-1401 Petrzwald, Maior Petrzwald, 1403 Petrsfald, 1465 vulgariter Weiliky Petrswald, 1672 ex Magno Petrzwaldt, 1771 Magno Petrswald

 

Petřvaldík

součást Petřvaldu

č. 1516-1912 Malý Petřvald, od r. 1517 a oficiálně od r. 1912 Petřvaldík, 1554 Petřvaldíky, 1885 Malé Petřvaldíky, Malé Petřvaldy

n. 1673-1945 Klein Peterswald

l. 1389-1403, 1671-1771 Peterswald Parvum, 1437-1450 Petrswaldik, 1465 Parvo Petrswaldik, 1476 de Parvo Petrzwald

 

Pohoř

součást Oder

č. 1475-1616 Pohoří, 1497, 1593 Pohoržie, od r. 1589 Pohoř

n. od r. 1586 Pohoř (Pohorsch, Pohorz, Pohorž)

l. 1375 Pohorz, 1378 Pohorzi, 1771 Pohorzium

 

Pohořílky

součást Fulneku

č. 1374-1475, 1629 Pohořalka, 15.-17. století Pohořelka, Pohořílka, 1475 Šimsdorf, od 16. století Pohořílky, 1771-1847 Pohořelka, 1850 Pohořelky

n. 1558-1945 Schimmelsdorf

l. 1240 Zkirbimire (?), 1329 Scirbine, 1389 Pohrolky, 1771 Schimbsdorf

 

Pocheta

od roku 1850 součást Loučky

č. 1798 Zelený Věnec, od r. 1872 Pocheta, lidově Bocheta

n. 1798 Grüner Kranz, zum Grünen Kranz auch Pochhütten, 1850-1945 Pochhütte

 

Polouvsí

součást Jeseníku nad Odrou

č. 1419-1517, 1798 Poluvsí, od r. 1539 Polouvsí, 1771-1905 Poloves, 1847 Poluves, 1881-1924 a lidově Polouves

n. 1601-1945 Halbendorf

l. 1412-1420 Poluwssye, Poluwsi, 1655-1661 Halbendorf, 1771 Halben dorfium

 

Požaha

zpustla v 15. století, následně zde koncem 18. století vyrostla skupina domů, které náleží do Skřipova, Lukavce a Staré Vsi

č. 1512-1513 pustá véska Požahy, od r. 1894 Požaha, 1935 Kolonie, lidově Požahy

n. 1377 Poscheha, 1894 Požaha, 1924-1938 Kolonie, 1939-1945 Waldheim

 

Prchalov

součást Příbora

č. založen 1787, od počátku jako Prchalov

n. 1787-1945 Prchalau

 

Příbor

č. od r. 1407 Příbor

n. 1534-1945 Freiberg, 1751 Fryberg

l. 1251, 1302 Vriburch, 1294 Fryburk, 1297 Briburch, 1307 Prsybor, 1327-1408 Freiburg, 1359 Vreyburg, 1379 Freyburch, Freyenburg, 1389, 1391 Friburg, 1390 Przibor, 1391 Przebur, 1391-1403 Prziebor, 1400-1407 Freiberg, 1409 Freiburg alias Prziwor, 1771-1863 Priborium

 

Pstružinky

roku 1930 sloučeno s Mniším

č. 1771 Pstruzinek, 1790-1921 Spružinky, odtud Pstružinky

n. 1771 Pstruschinekh, 1772 Prussanky, 1790-1798 Spružinky, 1869-1918 Spruzinky

l. 1724 Spružinky, 1771 Pstružinka

 

Pustějov

č. od r. 1433 Pustějov, 1450-1601 Pustějov jinak Petrovice (Pustieyow), 1736-1835 Pustějovo (Pustzehowo, Pustczehowo, Pustiegowo), 1771 Pustiow, lidově někdy Petrovice

n. 1563-1945 Petrowitz, 1570, 1736 Petterwitz, 1692, 1791 Pustiow, 1798 Petrowitz auch Petersdorf

l. 1324-1430 Petrowitz, 1668 de pago Pustinorow, 1771 Petrovitium

 

Radotín

roku 1906 sloučen s Bílovcem

č. od r. 1424 Radotín, 1771 Raderzin, 1847 Radnice, 1850 Radičín, 1872 Radnice, Radotín, 1883-1918 Radětín, odtud Radotín, lidově Radočín

n. 1383 Radotin, 1559-1945 Radnitz

l. 1771 Raditium

 

Rohlina

ves v 17. století splynula s Hodslavicemi

č. 1481-1614 Rohlina, 1478 Rohlín, 16. století Hrohlina

n. 1578 Rehle unter Hotzendorf

l. 1437 Rohlina

 

Rybí

č. od r. 1478 Rybí, 1552 Rybie, 1771-1847 Rybný, 1798 Rolin, 1846-1885 Rybé

n. 1481, 1567 Raybnik, Raybnig, 1614 Reimnigk, 1618-1839 Reybnik, 1679 Reimblick, 1678 Reimnich, 1687-1771 Reimnik, 1720-1945 Reimlich, 1727 Reimblich, Rymblich, 1798 Ramlich

l. 1397 Rybnyk, 1411-1437 Ribie, 1771 Ribium

 

Sedlnice

č. od r. 1493 Sedlnice, 1558-1640 na Sedniczy, 1606 manství Selnické, 1846-1850 Dědičné a Manské Sedlnice, 1881 Zpupné a Lenní Sedlnice, 1885-1918 Dědičná a Manská Sedlnice, lidově Sednice

n. 1628-1667 Sednitz, 1636 Setlitz, od r. 1640 Sednitz, 1642-1710 a lidově Zedlicz, Zedlitz, 1653 Sedlicz, 1676-1918 Erb und Lehen Sedlnitz, Erb-und Lehen  Sedlitz

l. (1267 aqua Zedelniz), 1359 a 1657 media villa Sedlicz, 1373-1472 Sedlnicz, Sedlnicze, 1666-1667 ex Sednicz, Sennicz, 1771 Sedlnitium, 1772 Sedelnitz pro parte

 

Skorotín

součást Skotnice

č. od r. 1465 Skorotín, 1612 z Korotína, 1614 ze vsi Skorotína, z Burthendorfu

n. 1628-1945 Gurtendorf

l. 1277, 1437-1481 Skorotin, 1282, 1398, 1411 Scorotin, 1672 Guttendorf, 1724 Görttendorf, 1771 Gurtendorfium

 

Skotnice

č. od r. 1437 Skotnice, 1437 Okolnice (?), 1614 ze vsi Skotnice, Köttnicz, 1764 Kottnitze

n. 1614-1945 Köttnicz, 1651 Konitz, 1692 Skotniza

l. 1330 Chotnicz, 1359 Kotnice, 1374-1440 Scotnicz, 1672 Skotnicz, 1771 Skotnitium

 

Skřivanov

osada splynula s Odrami

č. 1850 Skřivanov čili Nové město

n. 1850 Lerchenfeld

 

Slatina

č. od r. 1438 Slatina, 1613-1632 Horní Slatina, lidově Slačina

n. 1570-1945 Schlatten, 1630 Schladinka, 1637 Schlotten, 1720 Schlatau, 1847 Slatten

l. 1371 Sladin (omylem Bladin), 1655 Slatin, 1771 Schlatten

 

Slezské Vlkovice

roku 1950 sloučeny s Moravskými Vlkovicemi v obec Vlkovice

č. 1568-1881 Vlkovice, 1635 Vlčkovice, 1842-1853 Vlková, od r. 1893 Slezské Vlkovice

n. 1608-1872 Wolfsdorf, 1847-1945 Schlesisch Wolfsdorf

l. 1374 Lupi villa maior, 1672 Wolfsdorf, 1771 Wolfsdorfium

 

Spálov

č. 1517 z Pálova, od r. 1523 Spálov, 1850 Špálov, lidově Spáňov

n. 1592-1601 Spon, 1615 auf Sspanaw, 1628 Span, 1630-1676 Spannau, Spannaw, 1718-1945 Sponau

l. 1394 Spanow, 1408 Spalow, 1672-1771 Spalovium

 

Stachovice

součást Fulneku

č. od r. 1424 Stachovice, 1850 Štachovice

n. 1337-1945 Stachenwald

l. 1293 Eustachi villa, 1336 Stachinwalde, 1771 Stachenwalda

 

Stará Ves u Bílovce

součást Bílovce

č. 1448 „ves slove Aldenstadt, jinak podle jazyka moravského Stará Ves“, odtud Stará Ves, 1791 Starewzi

n. 1618-1945 Altstadt, 1798-1805 Altdorf

l. 1378-1391 villa Stara Wes, 1655-1771 Altstadium

 

Starojická Lhota

součást Starého Jičína

č. 1497-1921 Lhota, 1537 Lhotka, 1601 Lhota pod Starým Jičínem, 1885-1905 Kočičí Lhota, od r. 1921 Starojická Lhota

n. 1634 zu Lhotten auf der Alttitscheiner Herrschaft, 1643 Elhoten, 1657-1692 Kotzndorf, Koczendorf, 1718 Kattendorf (!), 1720-1945 Katzendorf

l. 1771 Katzendorfium

 

Starý Jičín

č. od r. 1438 Starý Jičín (Giczin), 1433-1680 hrad (zámek) Jičín a městečko Starý Jičín, lidově Starý Ičín

n. 1396 die Alte Stadt, 1569-1945 Alttitschein, 1627-1850 Alt Titschein

l. (1201 Gicyn), 1240 Giczin, 1278-1464 Giczin, Gyczin, 1280, 1282 Gychin, 1281 Tyzin, 1297 Hycin, 1302 Tyczeyn, 1372 Tycyn, 1376-1398 de Antiquc Tyczin, 1399 de Antiquo Tyczein, 1382-1484 Tyczin, 1606 Altishein, 1620-1622 Paleotitschinium, 1771 Vetero Titschinium

 

Stikovec

roku 1968 sloučen se Skotnicí

č. 1513-1610 Stikovec (1580-1588 se rozeznává Starý a Nový Stikovec), 1611 ves Kamenec nad Skorotínem, 1671-1850 Nový Sykovec, 1720, 1893 Sichowice, 1772-1924 Sikovec, odtud znovu název Stikovec, 19. a 20. století nesprávně Štikovec, lidově Siková

n. 1718 Stichowitz, 1751-1945 Sikowitz, 1846-1854 Neu Sikowitz

l. 1378-1437 Stikowitz, 1724 Sichowice, 1771 Sikowitium

 

Straník

součást Nového Jičína

č. od r. 1412 Straník, 1771 Stranek

n. 1675-1945 Stranik, 1720-1771 Straneckh

l. 1771 Straneka

 

Studénka

č. od r. 1412 Studénka, 1771 Studinka

n. 1561 von Studenkhe, 1570 Staudinky, 1573 Schtaudenky, 1720-1945 Stauding, 1629, 1736 Staudnig

l. 1512 in Studenca, 1655 Studinka, 1662-1672 Staudingk, 1771 Staudinga

 

Suchdol nad Odrou

č. 1457-1924 Suchdol, 1475-1617 Saudol, Soudol, 1482, 1846-1850 Sukdol, 1485-1771 Sudol, 16. století Suchdoly, od r. 1924 Suchdol nad Odrou

n. 1430, 1724 Zauchtenthal, 1563-1799 Zauchtenthal, 1597-1945 Zauchtl

l- 1293-1337 Cuchental, 1724 Suchydol, 1771 Zauchtlium

 

Sýkorec

součást Lubiny

č. založeno 1789, od r. 1800 Sýkorec, 1836-1852 Sikořec

n. 1797 Sykoretz, 1836-1945 Sikoretz

 

Šenov u Nového Jičína

č. 1464-1846 Šanov, 1481 Šonov, 1513-1949 a lidově Šenov, 1516 ves Šanava

n. 1573-1945 Schönau (Schönaw, Schenaw), 1592-1642 a lidově Schen, 1603 zu Schonaw, 1631 Schenaw, 1634 Schön

l. 1383 Schena, 1401 Schonave, Schoenaw, 1661 ex pago Schön, 1673 Ssenau, 1690 Schönaw, 1771 Schaenavia

 

Šostýn

hrad zanikl patrně počátkem 16. století východně od Kopřivnice

č. 1400 Šauštejn, 1412 z Sornstajna, z Saustajna, 1437-1486 šauštejnské zboží, 1465 šostýnské zboží, 1506 zboží šorfštejnské někdy manské, 1581, 18. století a lidově Šorštejn, od 19. století Šostýn

n. 1794-1945 Schauenstein

l. 1293 Schornstein, 1307 in Novo Castro, 1349-1412 Schawensteyn, Schowenstein, Schawesteyn, 1389 Schenstayn, 1403 Schawestein, 1408 Scheibstein, 1413-1438 Sawnstein, Sawstayen, Sawstein

 

Štramberk

č. od r. 1433 Štramberk, 1437 Štralmberk, 1520 na Stremberce, 1872 Jasná Hora

n. 1380 hus Stralemberg, 1621 von Strolemberck, 1622-1624 Stronberck, 1634-1945 Stramberg

l. 1359 castrum Strallemberg, 1391-1401 Stralberg, 1406-1411 Stralembergh, 1446-1690 Stramberg, 1771 Stramberga

 

Tamovice

ves ležící mezi Rybím, Závišicemi, Štramberkem a Ženklavou zrušena koncem 16. století

č. 1533-1570 ves Tamovice, 1588 dvůr Tamovice, 1610 z Tomansdorfu, Tannendrofu, od r. 1893 Tamovský dvůr, lidově Tamovice

n. (1598) 1776-1798 Tammendorf, 1805-1945 Tannendorf, 1893 Tannenhof

 

Tichá

č. od r. 1561 Tichá, 1598-1601 Malá Tichá

n. 1651-1945 Tichau, 1720-1798 Gross und Klein Tichau, 1790 Tichnau

l. 1297 de Cyechei, 1359 Teychow et Nouum Teychow, 1400 Teychaw, 1672-1718 Ticha, 1771 Tichavia

 

Tísek

č. 1467 Tyesek, od r. 1518 Tisek, Tísek, 1546-1600 Tysek, 1771 Czysek

n. 1377Czisk, 1564 Tisko, 1569 von Czeisky, 1696-1945 Zeiske, Zeyske, Czeyske, Zeisk

l. 1724 Zeiskau, 1771 Czeiskovium

 

Tošovice

součást Oder

č. 1555-1612 Tassiowicze, Tassowicze, od r. 1611 Tošovice, 1771 Kopczowicze

n. 1608-1945 Taschendorf

l. 1374 Tassendorf, 1381-1771 Taschendorf, Taschendorfium

 

Trnávka

č. od r. 1433 Trnávka

n. 1676-1772 Ternwaka, 1718-1945 Trnawka

l. 1307 Trenavia, 1359-1390 Tirnaw, 1389-1441 Trnavia, 1423 de Trnavky, 1372-1380 Trnawa, Tirnawa, 1392-1409 Turnawka, 1466 in Trnawka (prope Huchwald), 1642-1847 Trnawka, 1724 Tyrnau

 

Trojanovice

č. 1675-1748 Paseky za Frenštátem, které byly částí města, 1748 osamostatněny, 1754 zakládací listina a stanovení jména Trojanovice

n. 1754 Troyendorf, 1771-1945 Trojanowitz

l. 1771 Trojanovitium

 

Václavovice

osada Klimkovic

č. od r. 1760 Václavovice, 1771 Wentzdorf

n. 1771 Wentzlsdorf, 1791-1945 Wenzelsdorf

l. 1771 Wentzlsdorfium

 

Velké Albrechtice

č. 1433-1464 Albrechtice (u Bielowcze), od r. 1440 Velké Albrechtice, Veliké Albrechtice, 1433-1600 Albrechtice pod Bílovcem, 1461-1771 Olbrechtice (pod Bílovcem), 1604 z Velkého Ulbrsdorfu blíž Bílovce

n. 1548 Alberstorf, polovina 16. století-1945 Gross Olbersdorf, 1771 Olbersdorf

l. 1436 Albrechticz circa Bielowecz, 1771 Olbersdorfium

 

Veřovice

č. 1481-1517 Wernirzowicze, 1519 z Wernieržowicz, 1531 Werzmieryowicze, od r. 1771 Veřovice, Weržowicze, 1791 Wežovice, 1798 Wegmiržowice, 1850-1902 Věřovice, 1900 Vermiřovice, lidově Veřmiřovice

n. 1676-1945 Wernsdorf, 1735 Wehrnsdorf, 1906 Wermsdorf

l. 1293, 1690 Wernsdorf, 1437 Wernyerzowicze, 1771 Wernsdorfium

 

Veselí

součást Oder

č. 1530 „ve vsi Wesele jeden dvořák“, od r. 1548 Veselí, 1771 Wesidlo

n. 1608-1620 Wesidl, 1629-1945 Wessiedel, 1771 Weyssydl

l. 1374 de Vesele. 1771 Wessidlium

 

Véska

součást Heřmanic u Oder

č. od r. 1555 Véska, 1568 Vésky, 1771 Wesnicze

n. 1552-1558 von Derffle, 1587-1619 Dörfflein, 1608 Derffl, 1611-1620 Dörffle, 1617-1847 Dörffel, 1720-1945 Dörfel, Dörfl

l. 1672 Dörfl, 1771 Dörffla

 

Véska

osada Příbora

č. od r. 1517 Véska, 1526 Véska čili Niklasdorf a dvůr Petrovice, 1521-1535 Niklsdorf, 1580 Petrovice jináč Niklasdorf (!), 1588-1614 ze vsi Nyklsdorfu jináč Vésky, 1657 Niklasdorf, 1751 Víska

n. 1676 Niskelsdorf zur Stadt Freiberg, 1716-1945 Niklesdorf, Nikelsdorf, 1772 Nickelsdorf oder Wiska, 1787 Niklasdorf, 1798 Niklowitz, 1872 Freiberg-Dorf

l. 1267, 1411 Nicklasdorf, 1389 Niclosdorf, 1412 Nickelsdorf

 

Větřkovice

roku 1959 spojeny v obec Lubinu

č. 1437-1513 Dětřichovice, 1581-1846 Jetřichovice (Getřichowice, Getržichowitz), od r. 1581 Větřkovice

n. 1676-1945 Wietrzkowitz, Wietržkowitz, 1692 Wessowitz, 1771 Wietrschkowitz, 1798-1846 Witržkowitz, 1939-1945 Wetrkowitz

l. 1302 Theodorici villa, 1347 Dyetreichsdorf, 1389 de Dytiherisdorf, 1410-1411 de Dyetrzichowicz, 1724 Wiecžkowice, 1771 Wietržkowitium

 

Vítovka

součást Oder

č. 1847-1949 Vitberk, odtud Vítovka

n. 1767-1945 Werdenberg, 1771 Wertenberg

l. 1771 Wertenberga

 

Vlčnov

roku 1949 obec sloučena se Starým Jičínem

č. 1636 Ulice, od r. 1656 Vlčnov

n. 1650-1945 Wolfsdorf

l. 1639-1650 Volfsdorf, 1650-1690 Vlcžnoff, 1771 Wolfsdorfium

 

Vlčovice

součást Kopřivnice

č. 1437-1481 Velicovice, Veličovice, 1581-1846 a lidově Velčovice, od r. 1771 Vlčovice

n. 1676-1751 Wlcžowitz, 1836-1918 Weltschowitz, 1939-1945 Waltschowitz

l. 1672 Wlcžowicz, 1771 Wlczowitium

 

Vlkovice

vznikly v roce 1950 spojením Moravských a Slezských Vlkovic

 

Vražné

č. 1473-1489 „Wraczen aneb Petersdorf německy“, od r. 1480 Vražné, 1490-1517 Vražná, 1520-1585 Vražný, 1636 Wažne, 1746 Vražno, 1615 z Petersdorfu

n. 1567 Pittrschdorf, 16. a 17. století Pitrsdorf, 1608-1850 Pettersdorf, 1646 Pötersdorf

l. 1374, 1571 Petersdorf

 

Vrchy

č. 1424-1592 Valtířovice, 1446 Valtýřov, 1511-1947 Valtéřovice, 1517 Valteřice, 1839-1924 Valterovice, od r. 1947 Vrchy

n. 1567 Walterschdorf, 1596-1945 Waltersdorf, 1791-1850 Neu Waltersdorf

l. 1412 Waltheri villa, 1771 Waltersdorf, 1828-1829 Neu Waltersdorf

 

Vřesina

č. 1411 a lidově Vřešina, od r. 1431 Vřesina (Wrziesyna), 1464 Vresina, 1771-1850 Vřesin, Vřešin

n. 1377 Brischin, Brysen, 1641 Bressen, 1720-1945 Wrzessin, 1771 Wržeschny

l. 1421-1422 super Wrzesina, de Wrzesin, 1423 de Bresin, 1424 de Bressina, 1425 de Bresinaw, 1771 Wrzessinum

 

Vyhnanov

ves zanikla pravděpodobně ve 13. století pod Pohořem resp. Pohořskou horou čili Vyhnanovcem

č. 1535-1593 trať a les Vyhnanovec

n. 1611 Winanowitz, 19. a 20. století Winanow (traťový název)

l. 1234 Wignanow, 1238 Wynnanow, 1239 Winanow, 1240 Wihnanow, 1258 Wignanowe

 

Výškovice

místní část Bílovce

č. 1554 ves pustú Wysskowicze, od r. 1696 Vyškovice, od r. 1871 Výškovice

n. 1696-1945 Wischkowitz

l. 1771 Wischkowitium

 

Vyšová

ves zanikla v 15. století mezi Zubřím a Mořkovem

č. 1505-1531 půl pusté vsi Hondorfa, 1535 půl Handorfa pustého, 1548 půl pusté vsi Hodorfu (tj. na panství Valašské Meziříčí a Rožnov), 19. a 20. století Hodorf, Hundorf, jako traťový název hory a lesa, lidově Hodorf

n. 19. a 20. století Huhndorf

l. 1297 de Wychsz, Wars, 1349 pro villis Wysschowa et Nowa Wyssowa

 

Wittenberg

počátkem 19. století ves sloučena s Jeseníkem nad Odrou

n. 1716-1772 ves Wittenberg, 1798 jen dvůr, 1817 jen kolonie jižně od Jeseníku nad Odrou

l. 1690-1724 Wittenberg

 

Závišice

č. od r. 1446 Závišice, 1839-1924 a lidově Závěšice, 1847 Sávišice, (1623 Horní čili Malé Závišice, 1872 Závěšičky)

n. 1416 von Zawischendorf, 1584 Sabersdorf, 1640 Oberseuffersdorf, 1642-1644 Gut Ober-Zawerzdorf, 1636-1945 Sawersdorf, 1640 Oberseuffersdorf, 1651-1751 Zawischitz, Sawischitz, 1692 Zabeschitz, 1716 Zawossicz, 1771-1835 Sauersdorf, 1798 Saiwersdorf, 1839-1872 Gross und Klein Sawersdorf

l. 1354 Syfridsdrof, 1359 Zawistbendorf (recte Zawischendorf), Seyfridsdorf, Zeyfridsdorf, 1366 Zawischicze sub Stralberk, 1370 Zaiffridsdorf, 1382 Siffridi villa, 1401-1481 de Zawissicz, 1724 Sauersdorf, 1771 Sauersdorffium

 

Zbyslavice

č. od r. 1431 Zbyslavice, 1440 Sbislavice, 1598-1872 a lidově Bislavice, Bislovice, 1643 Buslavice

n. 1377 Sbislawicz, Swislawicz, 1619 Baysl, 1623 zu Bislawitz, 1720-1805 Beyselwitz, 1771 Byslawitz, 1805-1872 Beislawitz, 1885-1945 Baislawitz

l. 1359 de Sbyslouicz, 1411-1413 Zbyslawicz, 1429-1431 de Sbislawicz, 1771 Bislavitium

 

Žebrákov

ves zanikla na přelomu 15. a 16. století pod kopcem Zaječím u Výškovic

č. 1498 Žebrakov, 1534 ves pustú Ziebrakuow

 

Ženklava

č. 1482-1524, 1893 Ženkleb, od r. 1517 Ženklava, 1590 ves Ženklaby, 1771 Zinklow, 1791-1846 Ženklav, 1798 Zenke, 1815-1816 Žinklow, Žinglawa, 1847 Zenklawa

n. 1567 Senfflaben, 1598 Senftlawen, Sanftlawen, 1589-1945 Senftleben, 1720 Sankaw, 1718 Senfzleben

l. 1411 Zenklab, 1442 de Senftleben, 1478 Zensclab, 1771 Senischlebin (?)

 

Žilina

roku 1966 obec sloučena s Novým Jičínem

č. od r. 1437 Žilina, 1480 ves Zzylynu, 1491-1794 Zilina

n. 1558 Sylen, 1588 Seelen, 1590-1602 Zilen, 1603 Zilin, 1620-1674 Sillen, Syllen, 1637-1771 Sehlen, 1667 Söllen, 1676 Syhlen, 1718 Sihlen, 1720 Söllein, 1744 Sehlen, 1751-1772 Schellen, 1794 Söhlen, 1798 Seele, 1804 Söllendorf, 1835-1945 Söhle, lidově die Siel

l. 1397 de Zelin, 1411-1437 Zilina, 1771 Söhlna

 

Životice u Nového Jičína

č. 1481-1531 Žibotice, od r. 1574 Životice (Žiwotitze, Žiwoticze)

n. 1590-1945 Seitendorf (bei Neutitschein), 1613 zum Obersten Seitendorf, 1620-1637 Höckriges Seitendorf, Hegriches Seitendorf, 1654 Schlaecht Seitendorf, 1771 Seuttendorf, 1872 Neu Seitendorf

l. 1399 Zeyptendorf, 1411 Zyboticz, 1412 Zygoticze, 1418 Zygoczicze, 1437 Zibotycze, 1619 Seitendorf, 1771 Seutendorfium


XML Sitemap Mapa webu    Tvorba webu NETservis s.r.o. © 2024

© 2024, Muzeum Novojičínska