Miloš Čižmář

* 17.12.1945 (Brno)
† 31.7.2012 (Brno)

archeolog
státní příslušnost ČSR, ČSSR, Česká republika

doc. PhDr. Miloš Čižmář, CSc. byl přední český archeolog, který prováděl také výzkumy na Požaze u Nového Jičína za spolupráce novojičínského muzejního archeologa PhDr. Emanuela Grepla.

Pracoval v letech 1969–1972 jako archeolog v Okresním vlastivědném muzeu v Prostějově, dále pak 1973–1977 archeolog v Archeologickém ústavu ČSAV v Praze, 1977–1993 archeolog v Archeologickém ústavu ČSAV v Brně, 1993–2012 ředitel Ústavu archeologické památkové péče v Brně, pedagog na MU a na Slezské univerzitě v Opavě - doba laténská a pravěká a raně středověká hradiště

Specializoval se na dobu laténskou (problematika center střední a pozdní doby laténské, problematika časně laténského osídlení, púchovské kultury aj.). Byl Iniciátorem a organizátorem každoročních pracovních setkání českých a slovenských (v posledních letech i polských a rakouských) badatelů o době laténské. Do roku byl 2006 organizátorem konferencí o záchranných výzkumech na Moravě a ve Slezsku. Roku 2002 zvolen členem-korespondentem Německého archeologického ústavu.

Archeologické výzkumy Miloše Čižmáře:
- participace na keltském oppidu v Závisti
- záchranné výzkumy na vodním díle Nové Mlýny a na trase dálnice Brno-Vyškov
- výzkum oppida Staré Hradisko (1983–1988)
- výzkum hradiště púchovské kultury Požaha u Nového Jičína (1983–1988)
- výzkum nížinného pozdně laténského sídliště v Bořitově (1983–1988).

Podílel se dále na řadě dalších drobnějších záchranných akcí.

Internetový odkaz:
Enycklopedie města Brna

(RaP)

Aktualizováno: 27.3.2018 Tisk

Fotogalerie

Máte více informací?

Napište nám, prosím. Děkujeme.


XML Sitemap Mapa webu    Tvorba webu NETservis s.r.o. © 2022

© 2022, Muzeum Novojičínska