Ludvík Ferdinand Procop von Rabstein

* 1.1.1712 (Nový Jičín)
† 9.11.1771 (Vídeň)

státní příslušnost Rakousko
povýšení do šlechtického stavu 23. 8. 1765
predikát rytíř von Rabstein
statky a panství

Ludvík Ferdinand Procop von Rabstein byl komerčním úředníkem.

Narodil se v rodině novojičínského radního a zároveň obchodníka Václava Ludvíka Procopa. Od roku 1734 sloužil jako císařský bankální výběrčí důchodků a skladník tabáku v Přerovském kraji. Následoval příkladu svého otce a strávil ve státních službách třicet let. Při organizaci dopravy soli z Uher do Slezska se při vpádu pruských vojsk v roce 1742 přičinil o to, že zachránil velkou sumu finanční hotovosti z vyrbaných daní a prodané soli pro erár. Od roku 1745 pracoval u moravské administrace bankálních důchodků v Brně a roku 1751 byl jmenován inspektorem nově zřízeného manufakturního úřadu. Ludvík Ferdinand Procop se zasloužil o vznik závazných norem regulujících výrobu sukna. Čerpal z poznatků zahraničních cest do severní Itálie, Polska, Uher a Německa. Mimo svou úřední činnost se angažoval v 50. letech 18. století ve vedení Blümegenovy textilní manufaktury v Letovicích. Po svém působení v Temešvárském banátu v roce 1762 působil jako guberniální rada a přísedící komerčního konsesu v Brně. Za své zásluhy o rozvoj a obchod a za věrné služby byl roku 1765 povýšen do rytířského stavu. Avšak rok poté jej postihla mrtvice, ze které se již trvale nezvpamatoval.

Odkazy:

Rodná matrika

Literatura:
Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Sešit 11. Ostrava 1998.

(RaP, LCh)

Aktualizováno: 20.12.2021 Tisk

Fotogalerie

Máte více informací?

Napište nám, prosím. Děkujeme.


XML Sitemap Mapa webu    Tvorba webu NETservis s.r.o. © 2024

© 2024, Muzeum Novojičínska