Karel Stiborsky

* 24.9.1879 (Fulnek)
† 15.8.1916 (Vídeň)

lékárník
státní příslušnost Rakousko-Uhersko

Karel Stiborsky byl novojičínský lékárník a malíř.

Karel Stiborsky se narodil 24. září 1879 v levé části bývalého Mehofferova paláce v domě č. p. 49 ve Fulneku, jako syn praktického lékaře Antonína Stiborského. Studoval na gymnáziu v Hranicích na Moravě a farmacii na univerzitách ve Vídni a Innsbrucku, kde také po ukončení studií nějaký čas působil. V roce 1905 nastoupil jako magistr farmacie do lékárny U Bílého anděla na náměstí v Novém Jičíně a zde v následujícím roce uzavřel sňatek s Martou, dcerou majitele tohoto domu a lékárny Viktora Neussera. Na počátku roku 1913 dům a lékárnu převzal a začal na domě se stavebními úpravami. Jejich autorem byl významný novojičínský architekt Hugo Blum (*1879 – †1922). Výsledkem je nezaměnitelné historizující průčelí v duchu nového rokoka. Bez zajímavosti jistě není, že lékárnu v tomto domě založil roku 1716 Mikuláš František Müller (*1674 – †1729), jehož otec lékárník Mikuláš Müller (*1630 – †1702) přišel do Nového Jičína z Fulneka.

Karel Stiborsky vedl lékárnu až do svého nástupu do vojenské služby. V roce 1914 nastoupil do vojenské zdravotnické služby v lékárně na Hradisku u Olomouce, odkud odešel do infekční nemocnice v Opavě a nakonec do posádkové nemocnice ve Vídni. Zde onemocněl na ledvinovou chorobu, přes veškerou péči lékařů se jej nepodařilo zachránit a 15. srpna roku 1916 zemřel. Po své smrti byl převezen zpět do Nového Jičína a pohřben na městském hřbitově.

Podobně jako jeho předchůdci se také Karel Stiborsky angažoval ve veřejném životě města Nového Jičína. V roce 1909 byl zvolen městským radním a zastával funkci policejního referenta. V letech 1911 – 1914 byl členem městské spořitelny, členem a předsedou Tělocvičného spolku, pokladníkem a členem rady starších evangelické obce. Nemalé byly i jeho vědecké zásluhy. Vlastnil rozsáhlou knihovnu s významnými díly z mineralogie, botaniky a keramiky. Studoval lidové umění – malby na skle, vlastnil sbírky zkamenělin a keramiky. Ve volných chvílích se věnoval malířství a fotografování. V odborných kruzích byly velmi ceněny jeho fotografie výbrusu těšenitu a pikritu. Významnou dokumentární hodnotu mají jeho fotografie památek na území města Nového Jičína a Kravařska, dochované ve fondech Muzejního spolku v Novém Jičíně.

Odkazy:

Rodná matrika

Oddací matrika

Deutsche Volkszeitung für den Neutitscheiner Kreis, roč. 43, č. 98, čtvrtek 17. srpna 1916, s. 4.

Sbírka obrazového a fotografického materiálu Státního okresního archivu Nový Jičín- fotografie K. Stiborskeho

(RaP, LCh)

 

Aktualizováno: 9.8.2022 Tisk

Fotogalerie

Máte více informací?

Napište nám, prosím. Děkujeme.


XML Sitemap Mapa webu    Tvorba webu NETservis s.r.o. © 2023

© 2023, Muzeum Novojičínska