Joseph Maria hrabě Colloredo-Mels und Wallsee

* 11.9.1735 (Regensburg)
† 26.11.1818 (Vídeň)

polní zbrojmistr, voják
státní příslušnost Rakousko
nejvyšší dosažená hodnost polní zbrojmostr
povýšení do šlechtického stavu
predikát
statky a panství

Joseph Maria hrabě Colloredo-Mels und Wallsee byl rakouský ministr a generál v hodnosti polní zbrojmistr, účastník Laudonova tažení proti Prusku v roce 1780, který byl přítomen u jeho smrti v Novém Jičíně.

Josep Maria byl synem prvního knížete von Colloredo-Mels und Wallsee, Rudolfa Josepha. Proslavil se svými vojenskými úspěchy v sedmileté válce, jmenovitě u Prahy a v bitvě u Moys (7. 9. 1757). U Vratislavi se krátce dostal do zajetí. V roce 1763 byl povýšen do hodnosti generálmajora a v roce 1769 se stal majitelem pěšího regimentu č. 57, který následně nesl jeho jméno. Souběžně byl povýšen do hodnosti polního podmaršálka a dvorního válečného rady. Následně roku 1777 císař Josef II. při cestě do Francie mu svěřil hlavní velitelství dělostřelectva. Roku 1784 mu byl udělen řád Marie Terezie, který však odmítl z důvodu svého členství v řádu Maltézských rytířů. Zúčastnil se jako jeden ze členů válečného štábu tažení proti Prusům společně s velitelem generálem Ernstem Gideonem von Loudonem a byl přítomen jeho smrti v Novém Jičíně 14. července 1790. Podepsal se také jako svědek Loudonovy závěti, kterou tehdy již generalissimus Loudon nadiktoval v domě na náměstí v Novém Jičíně plukovníku Carlu Orlandimu .

Hrabě Colloredo byl roku 1791 zvolen jako velkopřevor řádu Maltézských rytířů pro České země. Za zásluhy a válečné úspěchy byl hrabě Colloredo povýšen císařem Josefem II. do hodnosti polního zbrojmistra. V osmé rakouské válce proti Turkům v letech 1787-1792 byl účasten útoku na pevnost Šabac a následně se účastnil polního tažení na Bělehrad. Jako polní maršál se účastnil podepsání mírové smlouvy v Reichenbachu (dnešní Dzierżoniów) mezi pruským králem Fridrichem II. a císařem Leopoldem II., která ustanovila hranice Pruska. Joseph Maria hrabě Colloredo umírá 26. listopadu 1818 ve Vídni.

Literatura:
Edler von Janko, Wilhelm: Colloredo-Waldsee, Joseph Graf von. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 4. Leipzig 1876.
Allmayer-Beck, Johann Christoph: Colloredo-Waldsee, Joseph Graf von. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 3. Berlin 1957.
Colloredo-Mels und Wallsee Joseph Graf. In: Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950 (ÖBL). Band 1. Wien 1957.

(RaP)

Aktualizováno: 6.2.2018 Tisk

Fotogalerie

Máte více informací?

Napište nám, prosím. Děkujeme.


XML Sitemap Mapa webu    Tvorba webu NETservis s.r.o. © 2022

© 2022, Muzeum Novojičínska