Josef Ullrich

* 23.8.1866 (Nový Jičín)
† 20.10.1939 (Vítkov)

státní příslušnost Rakousko-Uhersko, Československá republika
dílo

Josef Ullrich byl pedagog, vlastivědný pracovník a spisovatel.

Budoucí vlastivědný pracovník Kravařska Josef Ullrich se narodil 23. srpna 1866 v Novém Jičíně v rodině zdejšího soukenického mistra. V rodném městě vystudoval vyšší reálku a poté absolvoval studium na učitelském ústavu v Brně. Následně byl ustanoven učitelem na chlapecké a měšťanské škole v Novém Jičíně, poté ředitelem měšťanské školy v Butovicích a na sklonku aktivní kariéry se stal ředitelem chlapecké měšťanské školy v Novém Jičíně.

Roku 1906 se oženil se Stephanie Schenkovou z Mankovic. Podruhé se oženil roku 1929 s Bertou Schrammovou, vdovou po řediteli měšťanské školy z Vítkova.

Podílel se na shromažďování a publikování vlastivědných informací o Kravařsku, stal se spoluzakladatelem a redaktorem vlastivědného časopisu Das Kuhländchen a osvětového časopisu Heimatfreude. V těchto periodicích se u mnoha Ullrichových článků objevují výtvarné realizace Františka Kledenského, případně překresby Kledenského kreseb Josefem Ullrichem. Část tohoto Ullrichova díla se dochovala také ve sbírkách Muzea Novojičínska a Státního okresního archivu Nový Jičín. V muzejní oblasti dopomohl Josef Ullrich k transformaci novojičínského městského muzea na instituci s širším zaměřením na region Kravařska. Působil také jako čestný člen muzejního spolku v Novém Jičíně a stál v čele turisticko-vlastivědného spolku Beskidenverein. Na sklonku svého života žil ve Vítkově, jeho dny se naplnily 20. října 1939 v Novém Jičíně.  Sbíral lidové pověsti, které vydal knižně ve dvou svazcích: Volkssagen aus dem Kuhländchen, Volkssagen aus dem Gesenke. Pro potřeby vyučování vydal vlastivědnou knihu Heimatbüchlein für das Kuhländchen. K městu Vítkov shrnul bohatý historický materiál v díle Geschichte der Stadt Wigstadtl. Publikoval také ve vlastivědném časopise Das Kuhländchen. Významně podpořil odhalení pomníků Frazi Schillerovi, J. G. Mendelovi a císaři Josefu II. v Novém Jičíně. Po roce 1918 se angažoval v německém nacionálním hnutí.

Odkazy:

Rodná matrika

Oddací matrika- 1. sňatek

Oddací matrika- 2. sňatek

Úmrtní matrika

Sčítání lidu 1910, Nový Jičín 874 (Landstrasse 17)

Literatura:
Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Sešit 7. Ostrava 1996.

(RaP, LCh)

Aktualizováno: 19.10.2022 Tisk

Fotogalerie

Máte více informací?

Napište nám, prosím. Děkujeme.


XML Sitemap Mapa webu    Tvorba webu NETservis s.r.o. © 2023

© 2023, Muzeum Novojičínska