Johann Valentin Gärtler von Blumenfeld

* 13.2.1697 (Nový Jičín)
† 31.3.1759 (Olomouc)

purkmistr Olomouce
státní příslušnost Rakousko
povýšení do šlechtického stavu 30.9.1758
predikát von Blumenfeld

Johann Valentin Gärtler von Blumenfeld, rodák z Nového Jičína z významné měšťanské rodiny, která zastávala i purkmistrovské povinnosti. Byl purkmistrem města Olomouce, který byl za statečnost povýšen císařovnou Marií Terezií do šlechtického stavu.

Narodil se do rodiny soukeníka Václava Gärtlera a jeho manželky Magdaleny. Gärtlerové se v 17. a 18. století stali velmi významnou novojičínskou rodinou a její členové zastávali přední postavení v městské samosprávě včetně úřadu purkmistra. Johann Gärtler vystudoval práva a po dobu dvanácti let zastával různé funkce u úřadů a soudních instancí, zvláště v Olomouci. Zde byl také dvanáct let advokátem. Při výkonu svých pracovních povinností v Olomouci se rozhodl zde usadit a taktéž vstoupit do svazku manželského s Helenou roz. ...V letech 1728 – 1743 se jim narodilo šest dětí: syn Antonín, který se později stal poručíkem pluku č. ... Kolowrat,.... Počátkem roku 1729 zažádal Johann Gärtler, majitel právovarečného domu U Zlatého slunce na olomouckém Dolním náměstí, o udělení měšťanského práva, které mu bylo 7. února 1729 po předložení zhostného listu propůjčeno. Johann Gärtler vykonával advokátskou praxi až do roku 1736, kdy se stal 6. února tohoto roku členem městské rady a na post radního nastoupil 26. března 1736. Tento počin se stal na základě přímluvy vlivných a vysoce postavených občanů Olomouce. Celých následujících 23 let zůstal Johann Gärtler aktivním členem městské rady, prakticky až do konce svého života. Práci na olomoucké radnici zastával v různých oblastech – hospodářské, politické a soudní. Právě v soudní praxi se věnoval civilním i trestním záležitostem, což bylo spojeno s funkcí městského rychtáře, kterou zastával opakovaně v letech 1746 – 1758. Při pruské okupaci Olomouce v letech 1741 – 1742 vykonával jako člen městské rady rovněž funkci purkmistra. Jeho práce na tomto postě právě po odchodu pruských vojsk byla vysoce oceňována a sloužila mu k jeho cti. Při následném pruském obležení Olomouce v roce 1758 byl již jeden ze starších členů městské rady a zároveň plnil funkci městského rychtáře. I v těchto těžkých dobách byla jeho práce vysoce oceňována navzdory tomu, že pruské dělostřelectvo značně poškodilo jeho dům. Za své zásluhy byl již 30. září 1758 císařovnou Marií Terezií povýšen do šlechtického stavu a byl mu udělen predikát z Blumenfeldu. Bohužel těchto ocenění si dlouho neužil a o rok později 31. března 1759 umírá. Jistý Anton Gärtler z Blumenfeldu byl v 80. letech 18. století člen akademie konzistoře a arcibiskupské univerzity v Olomouci. Rodina žila ještě v polovině 19. století a jeho příslušníci sloužili v rakouské armádě.

(RaP)

Odkazy:

Rodná matrika

Úmrtní matrika

(LCh)

Aktualizováno: 2.2.2024 Tisk

Fotogalerie

Máte více informací?

Napište nám, prosím. Děkujeme.


XML Sitemap Mapa webu    Tvorba webu NETservis s.r.o. © 2024

© 2024, Muzeum Novojičínska