Jan Šrámek

* 11.8.1870 (Grygov)
† 22.4.1956 (Praha)

státní příslušnost Rakousko-Uhersko, Československá republika
farnost Nový Jičín
kněžské vysvěcení 1892
působení v Novém Jičíně 1893-1902
čestný občan města 6.7.1945

Msgr. ThDr. Jan Šrámek byl československý politik a římsko-katolický kněz.

Naše město má více než pětačtyřicet čestných občanů. Jejich počet se během badatelských aktivit archivu a muzea paradoxně neustále zvyšuje, poněvadž mnoho těchto významných osobností bylo pozapomenuto nebo opomíjeno. Patřil mezi ně také Msgr. Jan Šrámek, jehož jméno jsme si opět začali připomínat až po roce 1989. Letos je tomu již sedmdesát let, kdy mu čestné občanství udělili představitelé tehdejšího městského národního výboru při oslavách ukončení války v Evropě .

Msgr. ThDr. Jan Šrámek (*11.8.1870 Grygov – †22.4.1956 Praha) pocházel z chudé zemědělské rodiny Tomáše Šrámka a jeho manželky Jenovéfy. Tomáš Šrámek zemřel, když byly jeho synovi tři roky. Jan absolvoval jednotřídní školu v rodném Grygově. S pomocí kněží poté vystudoval arcibiskupské gymnázium v Kroměříži a teologickou fakultu univerzity v Olomouci. Brzy poté byl v roce 1892 vysvěcen na kněze.
V únoru následujícího roku přichází Jan Šrámek do Nového Jičína. Zde v letech 1893–1899 sloužil jako kaplan, poté jako administrátor v Životicích na Opavsku a jako kaplan ve Všechovicích. Vedle funkce kaplana vykonával také další duchovní služby v novojičínské polepšovně a ve věznici krajského soudu. Jednou doprovázel i odsouzence na popraviště.

Dne 3. února 1895 založil v Novém Jičíně český Katolický spolek dělnický. Tímto krokem Jan Šrámek aktivně vstoupil do politiky. Vedle mužského katolického spolku založil také 5. července 1898 křesťansko-sociální ženský spolek s názvem Budoucnost. Roku 1902 odešel do Brna, kde v letech 1905–1918 působil jako docent a profesor na brněnském biskupském alumnátu.

Po vzniku Československé republiky v roce 1918 byl zvolen předsedou Československé strany lidové. Jako poslanec vykonával také post ministra několika koaličních vlád. V roce 1939 se svým spolupracovníkem Františkem Hálou uprchl do Polska, Francie a následně do Velké Británie, kde působil jako předseda londýnské emigrační vlády.

Když se vrátil do vlasti, navštívil u příležitosti oslav ukončení války v Evropě 6. července 1945 také Nový Jičín. O půl třetí odpoledne Msgr. Šrámka přivítali na zdejším náměstí představitelé vojenské posádky v čele s velitelem 8. divize plukovníkem Janem Satoriem i místní obyvatelé. Na připraveném pódiu společně s ním vystoupil i jeho přítel a ministr pošt a telegrafů Msgr. František Hála.

Oba se zúčastnili také slavnostní schůze národního výboru na radnici. Zde Jan Šrámek převzal z rukou zástupců města čestné občanství Nového Jičína. Paradoxně v noci před tímto aktem nastal první brutální divoký odsun německých obyvatel z našeho města. V únoru 1948 Msgr. Jan Šrámek, jenž v té době zastával funkci místopředsedy vlády, podal demisi. O měsíc později se pokusil o útěk do exilu, avšak byl zatčen a do konce svého života internován v několika věznicích.

V místě svého posledního věznění – na zámečku Roželov v Brdech – byl již Msgr. Šrámek těžce nemocný. Pod cizím jménem jej hospitalizovali v pražské nemocnici Na Bulovce. Zde také zemřel, poté byl tajně pochován ve Velkém Týnci. Až v roce 1991 byly jeho ostatky vyzvednuty a pietně uloženy na hřbitově na Velehradě. Téhož roku prezident republiky Václav Havel posmrtně vyznamenal Msgr. Jana Šrámka  Řádem T. G. Masaryka druhého stupně.

Město Nový Jičín na Jana Šrámka nezapomnělo. Již v roce 1945 po něm pojmenovalo část dnešní Sokolovské ulice jako náměstí Msgr. Šrámka (do dubna 1948) a v roce 1993 bývalou Marxovu ulici. Pamětní desku připomínající působení Msgr. Jana Šrámka v našem městě najdete na farní budově, vedle hlavního vchodu.

Odkazy:

Rodná matrika

Sbírka fotografií SOkA Nový Jičín, Návštěva v Novém Jičíně dne 6. 7. 1945

Literatura:
Chobot, Karel - Trapl, Miloš: P. Jan Šrámek a Nový Jičín. In: Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín. Svazek 50, Nový Jičín 1996, s. 41-44.
Trapl, Miloš: Monsignore Jan Šrámek. Olomouc 1995.

(RaP, LCh)

Aktualizováno: 16.4.2021 Tisk

Fotogalerie

Máte více informací?

Napište nám, prosím. Děkujeme.


XML Sitemap Mapa webu    Tvorba webu NETservis s.r.o. © 2022

© 2022, Muzeum Novojičínska