Jan Meltzl

* 22.5.1622 (Nový Jičín)

kněz

Jan (Johannes Meltzelius) byl kněz působící v Uhrách.

Narodil se v Novém Jičíně jako syn kežmarského obchodníka a novojičínského měšťana Jana Meltzla  a jeho již zemřelé manželky Anny rozené Raubergové. Po odchodu rodičů do exilu dva roky chodil do školy v Púchově, dva roky v Levoči a čtyři roky v Banské Štiavnici. Zde byl jeho učitelem Moravan Ondřej Jaschky. Po studiích v Gdaňsku se zapsal společně se svým bratrem Melchiorem 5. 11. 1641 na univerzitu v Královci. Zde pobyl čtyři roky. Jeho bratr Melchior, který zemřel ve Spišském Štvrtku, studoval všude s ním. Nemoc, pro kterou musel předčasně ukončit studia v Prusku a opusti svého bratra, měla za následek jeho návrat do Uher. Nepřijal nabízené místo rektora na gymnáziu v Trenšíně a v Bánovcích. Po svém uzdravení příjal místo konrektora v Trenčíně, po několika letech místo konrektora v Banské Štiavnici. Zde se stal patrně bezprostředním nástupcem spolurodáka a svého bývalého učitele Ondřeje Jaschka. Poté nastoupil na post konrektora na gymnáziu v Kremnici a poté zaujal na sedm let místo v Kežmarku. Při této škole založil nadaci ve prospěch učitelského sboru, která dosud existuje. Po výkonu své funkce byl povolán do Dobšiné. K tomuto se váže folius z 3. 1. 1667 z Košic. Roku 1669 odešel Jan Meltzl vykonávat post pastora do Špišského Štvrtku, bývalého působiště zemřelého bratra Melchiora a 20. 11. 1669 byl v Popradu přijat do kněžského bratrstva v oblasti horního Hernadu. Dne 14, června 1671 byl zabaven evangelíkům ve Spišském Štvrtku kostel a kněz Jan Meltlzl byl vykázán z farnosti. Nějaký čas se zdržoval v Kežmarku, ale i odtud musel brzy pryč. Jako vdovec exiloval se svým synem do Vratislavi. Z nouze pak cestoval za almužnami po Míšeňsku a Sasku, delší čas se zdržoval v Naumburgu, ve Střelíně a nakonec ve Vratislavi. Roku 1682 se vrátil společně s dalšími exulanty na území Uher a ujal se opět pastorátu ve Spišském Štvrtku.

Literatura:
Sobotík, Bohumil: Východoslovenské ordinace 1614-1741 a České země. Ostrava 1958.

(RaP)

Aktualizováno: 22.9.2015 Tisk

Fotogalerie

Máte více informací?

Napište nám, prosím. Děkujeme.


XML Sitemap Mapa webu    Tvorba webu NETservis s.r.o. © 2022

© 2022, Muzeum Novojičínska