Jan Brod

* 19.5.1912 (Nový Jičín)
† 10.2.1985 (Hannover)

lékař
státní příslušnost Rakousko-Uhersko, ČSR, NSR

Profesor MUDr. Jan Brod, DrSc., byl lékař, zakladatel české nefrologie, profesor Univerzity Karlovy a dvojnásobný exulant.

Jeho otec byl obchodník a majitel bytu na tehdejší Legergasse 104/11 (dnes Havlíčkova ulice) Rudolf Brod (1.7.1884 Lovčice - ?) a matkou Marta (15.1.1883 Kolín - ?), rodina byla židovského původu a israelitského vyznání. Dne 19. května 1912 se jim narodil syn, který ve sčítacích operátech Nového Jičína k roku 1921 nese jméno Jenda.

Po studiu středních škol Jan Brod promoval 27. února 1937 na První lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze s vynikajícím prospěchem. Následně nastoupil u profesora MUDr. Kristiána Hynka (1879-1960), přednosty I. interní kliniky Lékařské fakulty Univerzity Karlovy jako asistent. Již tehdy se zajímal o interní medicínu a především o funkce ledvin. Přijal nabídku odborné stáže ve Vídni u pražského rodáka profesora Hanse Eppingera (1879 - 1946), v té době známého a věhlasného internisty. Jeho profesor se později bohužel velice zkompromitoval experimenty s vězni v nacistickém koncentračním táboře. Na Eppingerově interní klinice spolupracoval s patologem a hepatologem profesorem českého původu Hansem Popperem (1903 - 1988). Spolu zkoumali funkce ledvin a vydali ještě ve Vídni v roce 1938 práci „Die physiologischen Schwankungen der Nierenarbeit“.

Těsně před druhou světovou válkou emigroval z Rakouska a vstoupil do britské armády . V jejich složkách sloužil v Severní Africe a v Itálii. V britské armádě byl jeho nadřízeným vynikající britský kardiolog doktor Paul Wood (1907 - 1962). Tento skutečně první moderní kardiolog a psycholog měl na Jana Broda významný vliv. Naučil ho tzv. fyziologickému myšlení u pacientova lůžka. V říjnu 1945 kapitán Royal Army Medical Corps doktor Jan Brod demobilizoval a před svým návratem na I. pražskou interní kliniku v Československu absolvoval dvě medicínské stáže. První byla v roce 1946 u slavného internisty G. W. Pickeringa (1904 - 1980) v Londýně, známému výzkumem reninu. Následně prožil jako stipendista Rockeffelerovy nadace rok u amerického fyziologa profesora Homera Williama Smithe (1895 - 1962) ve Fyziologickém ústavu New York Univerzity. Profesor Smith byl uznávaný výzkumník funkce ledvin, který byl nazýván neoficiálním titulem „nefrologický papež“. Stal se objevitelem inulinu, což je polysacharid potřebný při zjišťování funkčního stavu ledvin.

Po návratu do Československa byl Jan Brod donucen v roce 1951 opustit univerzitu a pracoval v Ústavu pro choroby oběhu krevního v Praze Krči, od roku 1961 jako jeho ředitel. Stal se roku 1958 prvním předsedou Československé nefrologické společnosti a shromáždil kolem sebe řadu mladých lékařů a fyziologů, kteří dosahovali vynikající výsledky. V roce 1962 vydal rozsáhlou monografii o více než tisíci stranách „Ledviny. Fyziologie, klinická fyziologie, klinika“. Dokonce v roce 1963 předsedal Světovému nefrologickému kongresu v Praze. Zabýval se zejména fyziologií ledvin a srdce v souvislosti s hypertenzí, její predikcí a terapií. Patřil k průkopníkům fyziologického chápání hypertenze a řady srdečních a ledvinových chorob.

V soukromém životě Jan Brod pravidelně lyžoval s manželkou a se synem v krásných Donovalech na Slovensku. Mezi jeho koníčky mimo jiné patřila historie, hudba a výtvarné umění. Sám byl výborným pianistou a obdivovatelem dirigenta České filharmonie Karla Ančerla.

V roce 1968 se Jan Brod výrazně veřejně angažoval. Společně se třemi kolegy v březnu napsal zprávu o stavu českoslpovenského zdravotnictví a patřil mezi iniciátory petice Dva tisíce slov. Srpen 1968 jej zastihl v tehdejší Jugoslávii. Odtud se již nevrátil a emigroval do Německa, kde se stal profesorem a přednostou nově založeného nefrologického pracoviště na hannoverské univerzitě.  V roce 1984 se stal například členem Green College v Oxfordu, kde se na jeho počet konají dodnes odborné přednášky.

Na odpočinek se chystal odstěhovat do anglického Leamington Spa, ale krátce po odchodu do důchodu 10. února 1985 ve věku 72 let zemřel.

Čeští nefrologové založili Nadační fond Jana Broda, který pořádá odborné konference „Brodovy dny“. V Praze je předsedou Nadačního fondu Jana Broda (dříve Nadace Jana Broda - 1993) český nefrolog profesor MUDr. Karel Matoušovic. Belgický Nadační fond dr. Paula Janssena uděluje od roku 1995 Cenu Jana Broda za vynikající práce v oboru nefrologie.

Odkazy:

Sčítání lidu 1921, Nový Jičín čp. 104 (Legergasse 11)

Česká obecná škola Nový Jičín, škol. rok 1918/1919, třídní katalog a třídfní kniha 1. třídy

Gymnázium Nový Jičín, škol. rok 1930/1931, třídní katalog 8. třídy

Gymnázium Nový Jičín, škol. rok 1930/1931, hlavní katalog

Literatura:
Brod Jan: Ledviny: fysiologie, klinická fysiologie a klinika. Praha 1962.
Brod, Jan: Ledvinové záněty, Praha 1957.
Brod, Jan: Fysiologie ledvin. Praha 1954.

Internetový zdroj:
Wikipedie
Neviditelný pes

(RaP, LCh)

Aktualizováno: 15.3.2022 Tisk

Fotogalerie

Máte více informací?

Napište nám, prosím. Děkujeme.


XML Sitemap Mapa webu    Tvorba webu NETservis s.r.o. © 2022

© 2022, Muzeum Novojičínska