IV. moravské zemské střelby v Novém Jičíně roku 1891

IV. moravské zemské střelby proběhly v Novém Jičíně ve dnech 28. června - 5. července 1891. Předcházející zemské střelby proběhly v roce 1881 v Šumperku, 1884 v Olomouci a 1886 v Moravské Třebové. Nový Jičín byl zvolen jako místo konání IV. moravských zemských střeleb na shromáždění delegátů střeleckých spolků roku 1890 v Brně. Střelby měly civilní ráz a jejich protektorem se stal arcivévoda Rainer. Pro tyto účely byla připravena střelnice naproti bývalému pivovaru Bocheta.

Střelecký spolek v Novém Jičíně nese nejstarší privilegium z roku 1710, kdy se osvobozuje vítězný střelec od městských dávek a v případě vítězství cizince mu náleží odměna 12 rýnských zlatých.

Celá slavnost byla zahájena při ustavující schůzi v sobotu 27. června 1891 v Německém spolkovém domě. Následoval koncert uherské Národní kapely Kucsera Janose. Vstupné bylo 50 korun.

Odpoledne odjel v samostatném voze starosta města Nového Jičína JUDr. Hugo Fux do Suchdolu nad Odrou, kde přivítal arcivévodu Rainera, arcivévodu Eugena a zemského místodržitele Hermanna šlechtice von Loebla. Na nádraží v Novém Jičíně je přivítal Turnérský spolek a Spolek vojenských vysloužilců z Nového Jičína. Moravský zemský hejtman Felix hrabě Vetter von der Lilie a okresní hejtman Adam hrabě Romer přijeli do Nového Jičína vlastním vozem ze zámku Nová Horka.První setkání nejvyšších pozvaných hostů proběhlo v odděleném přátelském prostředí a následně se zúčastnili všech zahajovacíh ceremoniálů.

Arcivévoda Rainer Ferdinand navštívil 29. června 1891 také slavnou kloboučnickou továrnu Johann Hückel´s Söhne. Při této návštěvě byl zachycen ve společnosti Augustina Hückla, jednoho ze slavných představitelů třetí generace rodiny Hückel.

(RaP)


XML Sitemap Mapa webu    Tvorba webu NETservis s.r.o. © 2024

© 2024, Muzeum Novojičínska