Ignác Šustala

* 7.12.1822 (Kopřivnice)
† 29.1.1891 (Vídeň)

podnikatel
státní příslušnost Rakousko, Rakousko-Uhersko


Ignác Šustala byl podnikatel a továrník, zakladatel Kopřivnické vozovky pozdější automobilky Tatra.

Ignác Šustala se narodil 7. prosince 1822 v Nesselsdorfu (dnešní Kopřivnici) v rodině kopřivnických fojtů.  V Novém Jičíně vystudoval hlavní školu, poté se vyučil sedlářem v Místku. Na vandru pracoval v Hukvaldech, Holešově a ve Vídni u dvorního stavitele kočárů F. Kollera. Vyučil se nejen sedlářskému řemeslu, ale také lakýrníkem. Po vandrovních létech, během kterých zdokonalil svůj um a vědomosti, začal v roce 1850 v malé dílně ve svém rodišti se stavbou kočárů a bryček. Jeho lehké vozíky vyhovovaly zejména potřebám venkova, a byly proto velmi žádané. Ignác Šustala proto brzy svou činnost rozšířil. Během tří let zaměstnávala jeho dílna již osm tovaryšů a několik učňů. Díky Šustalovým skvělým organizačním schopnostem a přísné kázni se podniku dařilo neustále zvyšovat výrobu.

Roku 1853 vstoupil do podniku jako podílník továrník Adolf Raška a zrodila se společnost Ignatz Schustala & Comp. Vyráběla bryčky, převážně takzvanou „Neutitscheinku”, pojmenovanou podle okresního města Nového Jičína, ale i velké a luxusní cestovní kočáry, později též nákladní a poštovní vozy.

Vzrůstající export do Ruska, Haliče, do sousedního Pruska, ale i do zámoří, vedl k založení firemního odbytového skladu v Haliči a filiálek a pobočních závodů v Ratiboři, Wrocławi, Vídni, Praze, Berlíně, Černovicích a v Kyjevě. Důvodem zřejmě bylo enormní geografické rozšíření „vnitrozemského“ trhu po utvoření Rakousko-Uherska v roce 1867. Ignác Šustala sám byl nejen zdatný obchodník a organizátor, ale byl velmi nadaný i po technické stránce. Uplatnil řadu vlastních patentů a zlepšení a v roce 1870 dokázal se 150 kvalifikovanými dělníky různých profesí vyrobit 1200 kočárů. Vlastní sortiment rozšířil i o různé užitkové vozy, mezi nimiž se úspěšně prosadily speciální poštovní vozy.

Po smrti společníka Adolfa Rašky v roce 1877 začal mít však podnik finanční potíže. Proto byla uvítána objednávka vagonů pro roku 1881 otevřenou lokální dráhu Studénka - Štramberk. Přes nedostatek zkušeností v tomto oboru bylo rozhodnuto převést část kapacity podniku na stavbu železničních vagonů, včetně zřízení vlastní tovární vlečky. Jako technického poradce se Ignáci Šustalovi podařilo získat Hugo Fischera z Röslerstammu, který byl přebírajícím inženýrem v roce 1841 otevřené Severní dráhy císaře Ferdinanda. Fischer se stal roku 1890 po přeměně podniku v akciovou společnost Kopřivnická vozovka ředitelem vagónky a prokuristou. Zakladatel podniku Ignác Šustala zemřel v roce 1891. Další rozmach svého podniku pod vedením svého syna Adolfa už nezažil.

Jeho rodina byla spřízněna s novojičínskými podnikatelskými rodinami Hücklů a Preisenhammerů.

Odkazy:

Rodná matrika http://digi.archives.cz/da/permalink?xid=be85faf4-f13c-102f-8255-0050568c0263&scan=be9a5909eda44279a136890343b73a1e

Oddací matrika http://digi.archives.cz/da/permalink?xid=be85fbe4-f13c-102f-8255-0050568c0263&scan=6e130818d98148588908c04616b2dd38

Úmrtní matrika http://digi.archives.cz/da/permalink?xid=29e3f91ac933f2f4:-54437b47:13da07cb54f:-7f0d&scan=c61643f818b74febb655aaa8b71f6c7e

Literatura:
Mentschl, Josef: Schustala, Ignaz der Ältere. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 23. Berlin 2007.

(RaP)

Aktualizováno: 4.12.2020 Tisk

Fotogalerie

Máte více informací?

Napište nám, prosím. Děkujeme.


XML Sitemap Mapa webu    Tvorba webu NETservis s.r.o. © 2024

© 2024, Muzeum Novojičínska