Hugo Baar

* 3.3.1873 (Nový Jičín)
† 18.6.1912 (Mnichov)

státní příslušnost Rakousko-Uhersko

Novojičínský malíř Hugo Baar byl autorem žijícím a působícím ve svém rodišti. Profiloval se jako výrazná umělecká osobnost, a také jako organizátor kulturního a společenského života nejen v Novém Jičíně, ale i v širším moravském regionu.

Hugo Baar se narodil 3. března 1873 v Novém Jičíně jako syn obchodníka Johanna Nepomuka Baara. Po studiích na německé reálce navštěvoval v letech 1889-1892 odbornou tkalcovskou školu v Novém Jičíně; už zde se projevil jeho výtvarný talent. Na škole uměleckých řemesel ve Vídni studoval nejprve u ředitele školy H. Storcka, pak u profesora R. Ribarze. Na mnichovské akademii byl žákem G. Hackela a později H. Knirra. V roce 1903 se oženil s Leonií Fritsche, dcerou úředníka továrny na klobouky v Novém Jičíně. Žil ve Vídni, od roku 1906 se trvale usídlil v Novém Jičíně. Hugo Baar byl členem spolku umělců Hagebund ve Vídni, účastnil se několika výstav tohoto spolku (např. v roce 1911 se uskutečnila výstava v Praze).

První úspěch v moravském regionu mu přinesla výstava Společnosti přátel umění v Olomouci v roce 1904. Přátelil se s mnoha umělci české národnosti - B. Jaroňkem, J. Úprkou. V roce 1907 stál u založení Muzejního spolku v Novém Jičíně, s pomocí výboru spolku uspořádal téhož roku výstavu. Druhé výstavy v roce 1908 se účastnil s malíři a sochaři Kravařska nebo umělci, kteří mají ke Kravařsku vztah (V. Vita, Eduard Veith, Franz Barwig, Anton Kolig, Hans Temple, L. Jadrníček).

Iniciativou Hugo Baara bylo v roce 1909 založeno Sdružení německo-moravských výtvarných umělců se sídlem v Brně. Předsedou byl Hugo Charlemont, veškerou činnost spolku však organizoval Hugo Baar jako místopředseda.

V roce 1910 podnikl cestu do Německa, Belgie a Holandska, o rok později k Baltu. Náměty z cest se odrážejí např. v pracích Rybářská vesnice u Baltského moře, Rybářské sítě na pobřeží, Lázně na pobřeží. V roce 1912 odjel do Mnichova, aby v tamějších litografických dílnách pracoval na zakázce zhotovení originální litografie. Práci nedokončil, zemřel náhle 18. června 1912 v Mnichově.

Hugo Baar je pohřben na novojičínském hřbitově. Architektonický návrh na pomník (dosud zachovaný na původním místě) vypracoval novojičínský sochař Hugo Blum, autorem sochy na náhrobku je Leopold Hohl (narozen 13. listopadu 1886 v Novém Jičíně).

Malířskou tvorbu Hugo Baara lze rozčlenit do dvou období: do roku 1907 maloval olejem a pastelem, od roku 1907 výhradně temperovými barvami (uvádí v životopise J. Ullrich). Na základě tohoto dělení lze alespoň přibližně určit dobu vzniku díla, neboť u většiny prací není vročení uvedeno.

V roce 1920 byla uspořádána velká psmrtná výstava Hugo Baara, kde bylo vystaveno 184 jeho děl a práce umělců, kteří v Novém Jičíně působili (Franz Barwig, Anton Berger, Ignác Berger, Julius Berger, Hans Temple, Josef Ullrich, Eduard Veith, Anton Kolig a další). Katalog k výstavě je uložen ve Státním okresním archivu v Novém Jičíně.

Většina děl Hugo Baara je uložena v Muzeu Novojičínska, několik prací se zachovalo v muzeích a galeriích na Moravě. Jeho obrazy a grafiky, většinou s krajinářskými motivy doplněné figurálními kompozicemi, jsou cenným uměleckým i dokumentačním materiálem, který nám přibližuje atmosféru na čas zapomenuté etnografické oblasti moravského Kravařska.

Literatura:
Dvořáčková, Sylva: Hugo Baar. Doprovodný katalog k výstavě. Nový Jičín 2012.

(Sylva Dvořáčková)

Odkazy:

Rodná matrika

Oddací matrika

Úmrtní matrika

Článek o úmrtí v Deutsche Volkszeitung für den Neitutscheiner Kreis, 39. ročník, č. 49, Nový Jičín 19. 6. 1912, s. 5.

Článek o úmrtí v Deutsche Volkszeitung für den Neutitscheiner Kreis, 39. ročník, č. 50, Nový Jičín 22. 6. 1912, s. 5.

(LCh)

Aktualizováno: 25.9.2023 Tisk

Fotogalerie

Máte více informací?

Napište nám, prosím. Děkujeme.


XML Sitemap Mapa webu    Tvorba webu NETservis s.r.o. © 2024

© 2024, Muzeum Novojičínska