Heinrich Josef Franz Karl hrabě Belrupt-Tissac

* 17.2.1825 (Opava)
† 5.9.1912 (Brno)

politik, velkostatkář
státní příslušnost Rakousko, Rakousko-Uhersko
povýšení do šlechtického stavu
predikát
statky a panství

Heinrich hrabě Belrupt-Tissac byl velkostatkářem a politikem, který několikrát navštívil město Nový Jičín. V říjnu 1887 se stal čestným členem novojičínského sboru dobrovolných hasičů. Jako předseda zahradní sekce Hospodářské společnosti v Brně byl přítomen v říjnu 1887 otevření nové školy v Žilině.

Heinrich Josef Franz Karl hrabě Belrupt-Tissac se narodil 17. února 1825 v Opavě. Jeho otcem byl hrabě Josef Belrupt-Tissac (?-1863), matkou Sofie, rozená hraběnka Nugent. Byl mladším bratrem Gustava hraběte Belrupt-Tissac. Roku 1848 ukončil studium práv na olomoucké univerzitě a soukromě pokračoval ve studiu filozofie. Po převzetí rodinného panství ve Všechovicích u Hranic na Moravě se vzdělával v oboru zemědělství. 1867–96 (kromě krátké přestávky 1871) působil jako přísedící ve výboru kurie velkostatkářů v moravském zemském sněmu. 1871 se oženil s Natálií hraběnkou Coronini-Cronbergovou (1839–?). 1874 odešel do Brna. Intenzivně se angažoval v oblasti veřejně prospěšné činnosti, zejména ve školství. Podporoval rozvoj rolnických a zemských středních škol zemědělských. Působil i v oblasti sociální péče, především sledoval ústavy pro hluchoněmé a sirotky i všeobecné nadační instituce. Věnoval se ochraně památek. V osmdesátých letech se staral o donace na c. k. vojenských vzdělávacích ústavech. Byl členem zemské školní rady, Moravského živnostenského muzea, Moravské zemské úvěrové banky, vedoucím zahradnické sekce c. k. Moravsko-slezské hospodářské společnosti a mnoha dalších spolků a společností veřejně prospěšných. Za zásluhy v oblasti veřejné a sociální péče obdržel od císaře Řád železné koruny III. třídy.

Heinrich Josef Franz Karl hrabě Belrupt-Tissac zemřel 5. září 1912 v Brně. 

Literatura:
Eckstein, Das Parlament. Die politischen Persönlichkeiten Österreich-Ungarns in Wort und Bild, 16. Lieferung, Wien 1880
Gothaisches genealogisches Taschenbuch der gräflichen Häuser, Gotha 1941, s. 40.
Heller 1, s. 6 (2. vyd., s. 21); Sudetendeutsche Zeitung 7. 2. 1975.

(RaP)

Aktualizováno: 8.4.2020 Tisk

Fotogalerie

Máte více informací?

Napište nám, prosím. Děkujeme.


XML Sitemap Mapa webu    Tvorba webu NETservis s.r.o. © 2024

© 2024, Muzeum Novojičínska