Heinrich Czeike mladší

* 8.10.1869 (Nový Jičín)
† 1945 (neznámo)

architekt, stavitel
státní příslušnost Rakousko-Uhersko, Československá republika

Heinrich Czeike mladší byl starostou města Nového Jičína v letech 1913 – 1919.

Heinrich Czeike mladší se narodil dne 8. října roku 1869 v domě na dnešní Štefánikově ulici 829/3 v Novém Jičíně jako syn stavitele Heinricha Czeikeho st. a jeho manželky Josefiny rozené Böhm. Základní vzdělání absolvoval v Novém Jičíně a po vzoru svého otce se měl stát stavitelem a převzít rodinnou firmu. Středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou získal na c. k. státní průmyslové škole. Vyšší studia absolvoval již ve Vídni. V říjnu roku 1890 začal Heinrich Czeike mladší studovat na Vídeňské akademii architekturu u Carla von Hasenaura. Během svých studií obdržel v roce 1892 dokonce prestižní Hansenovu cenu za nejlepší „studii antiky“. Absolvoval obvyklých šest semestrů a dokončil je roku 1893 závěrečnou zkouškou. Závěrečný protokol z 22. července 1893 signoval rektor akademie profesor Hasenauer. První zmínka o přítomnosti Heinricha Czeikeho mladšího v Novém Jičíně po jeho studiích pochází z roku 1898. V tomto roce byla k 1. lednu ustanovena veřejná obchodní společnost „Heinrich Czeike & Bruno Wondra, Architekten und Baumeistern in Neutitschein.“ Z téhož roku pochází také jejich první projekt na vilu továrníka Hugo Hückela v Novém Jičíně. V inzerci novin se objevuje již v roce 1910 reklama na betonárnu Czeike&Wondra. Heinrich Czeike mladší měl v rodném městě velmi dobré společenské postavení, což se odvíjelo také od stavu jeho finančního konta. V roce 1912 byl opět zvolen společně s dalšími průmyslníky, jako byli například Hans Hückel nebo Max Preisenhammer, do městského zastupitelstva a následně se stal členem městské rady. Na konci roku 1913 se vzdal své funkce ze zdravotních důvodů tehdejší starosta Dr. Franz Bank. Do úřadu starosty byl nakonec nově zvolen městský radní Heinrich Czeike mladší. Ve volebním období 1913-1918 plnila své úkoly městská rada velmi svědomitě. Zasloužil se o to právě starosta Heinrich Czeike mladší, který i přes probíhající světový válečný konflikt setrval ve funkci až do konce svého volebního období. Teprve v roce 1924 byla firma Czeike & Wondra zapsána do obchodního rejstříku Krajského soudu v Novém Jičíně. V následujícím meziválečném období je o jeho veřejném životě málo zmínek. Mimo firmu Czeike&Wondra se Heinrich Czeike mladší podílel na vedení cihelny v nedalekém Kunwaldu (dnešním Kuníně). Zde působil jako spoluvlastník. Cihelny v Kuníně, Novém Jičíně a Hranicích na Moravě byla úzce provázány se stavební firmou zvláště na dodávkách kvalitních cihel a střešní krytiny. Heinrich Czeike mladší se stal členem Spolku stavitelů na Moravě a ve Slezsku v Brně. Své sídlo měla firma Czeike&Wondra na dnešní Štefánikově ulici 3. V roce 1945 se národními správci stavební firmy Czeike&Wondra stali stavitel a přísežný soudní znalec Stanislav Šamšula, Václav Květoň a účetní Vladislav Svoboda. Dva z nich obsadili vilu Bruno Wondry, kterou uváděli jako své bydliště. V roce 1948 přešla firma pod národní správu společnosti Konstruktiva, národní podnik a v roce 1950 bylo jméno Czeike&-Wondra definitivně vymazáno z obchodního rejstříku Krajského soudu v Novém Jičíně.

Vybrané realizace firmy Czeike & Wondra do roku 1918:
1898 Tovární budovy kloboučnické firmy Johann Hückel´s Söhne, Nový Jičín (stavba)
1898-1904 Vila kloboučnického podnikatele Hugo Hückela, Revoluční 961/50, Nový Jičín
1899 Dům Ferdinanda Hassaly, Jiráskova 962/31, Nový Jičín
1899 Lázeňský objekt Carla Czeikeho, Zborovská 320/49, Nový Jičín
1900 Dům Antona Trubriga, Jiráskova 980/41, Nový Jičín
1902 Vodovodní kanál, Bezručova ulice, Nový Jičín (stavba)
1904 Vila Hanse Hückela, Revoluční 1032/56, Nový Jičín
1905 Dům Josefa a Marie Šinclových, Jiráskova 1033/51, Nový Jičín
1906 Evangelický kostel a fara, Janáčkovy sady 184/1, Nový Jičín
1906 Vila Dr. Julia Perla, Slovanská 1092/9, Nový Jičín (stavba podle projektu Krauss&Tölke)
1906 Dům obchodnice se starožitnostmi Rosy Mikschové, Havlíčkova 104/11, Nový Jičín
1907 Dům Johanna Pospizila, Jiráskova 1101/59, Nový Jičín
1907 Dům spolumajitele stolařství a výroby varhan K. Drösllera ml., Divadelní 10, Nový Jičín
1907 Dům R. a M. Willingových, Msgr. Šrámka 1099/6, Nový Jičín
1910 Dům Rudolfa Eichlera, Žižkova 1143/12, Nový Jičín
1910 Obytný dům manželů Plschkových, Žižkova 1140/25, Nový Jičín
1910 Obytný dům Julie a Fani Hilscherových, Žižkova 1190/29, Nový Jičín
1911 Dům pro stavební družstvo, Divadelní 1176/16, Nový Jičín
1912 Dům R. a S. Barwigových, Žižkova 1185/22, Nový Jičín
1912 Dům J. Halamčika, Žižkova 1179/23, Nový Jičín
1911-1912 Městská elektrárna, Jeremenkova 1165/8, Nový Jičín
1913 Dům J. a F. Hilsherových, Žižkova 1190/29, Nový Jičín
1914 Dům Heinricha Czeikeho, Slovanská 1211/11, Nový Jičín
1914-1917 Obchodní dům Merkur, Masarykovo náměstí 19/14, 5. května 1213/3, Nový Jičín
po 1914 Dům Rudolfa Pollaka, Slovanská 1224/20, Nový Jičín

Literatura:
Šťastná, Soňa: Stavební firma Czeike & Wondra v Novém Jičíně. Diplomová práce. 2007
Novosad, Bronislav: Malé ohlédnutí za cihlářskou výrobou v obci Kunín. In: Poodří. 2/2003
Dvořáková, Eva - Polách, Radek - Zezulčík, Jaroslav: Architekti a stavitelé města Nového Jičína. Nový Jičín 2016, s.148.

(RaP)

 

Aktualizováno: 26.4.2024 Tisk

Fotogalerie

Máte více informací?

Napište nám, prosím. Děkujeme.


XML Sitemap Mapa webu    Tvorba webu NETservis s.r.o. © 2024

© 2024, Muzeum Novojičínska