Gustav Karl Joseph Johann Nepomuk Adam Bonifaz hrabě Belrupt-Tissac

* 11.9.1818 (Opava)
† 9.6.1895 (Olomouc)

kněz
státní příslušnost Rakousko, Rakousko-Uhersko
farnost
kněžské vysvěcení 1842
působení v Novém Jičíně
povýšení do šlechtického stavu
predikát
statky a panství

Hrabě Belrupt-Tissac byl olomoucký kanovník a v letech 1880-1895 také světící biskup olomoucké diecéze.

Gustav hrabě Belrupt-Tissac se narodil do šlechtické rodiny 11. září 1818 v Opavě. Vystudoval Tereziánskou akademii ve Vídni, poté bohoslovectví v Olomouci. Dne 4. srpna 1842 byl vysvěcen na kněze. Zasloužil se o   beatifikaci Jana Sarkandera v římském procesu. Právě v Římě byl jmenován papežským prelátem a v roce 1850 získal doktorát. V té době se zapojil do politiky a roku 1861 byl zvolen za velkostatkářskou kurii do Moravského zemského sněmu. Následně se vrátil zpátky do Olomouce, kde se roku 1867 stal sídelním kanovníkem, roku 1871 arcijáhnem olomoucké kapituly, roku 1879 jejím děkanem. Další post získal roku 1880, když byl jmenován generálním vikářem olomoucké diecéze, titulárním biskupem germanicijským a olomouckým světícím biskupem. Šest let poté byl vyznamenán dalším titulem biskupa asistenta papežského trůnu. 

Světicí biskup olomoucký Gustav hrabě Belrupt-Tissac navštívil v neděli 31. června 1891 město Nový Jičín. Na nádraží v Suchdole jej přivítal zástupce starosty Wilhelm Gromann, správce Tereziánského velkostatku Hermann Tirek, za duchovenstvo arcikněz Bartak a městský farář P. Johannes Parsch. Společně odjeli do Nového Jičína. Jejich dalším cílem byl farní chrám Nanebevzetí Panny Marie, kde bylo slouženo sslavnostní Tedeum, poté se biskup přemístil na zámek. Událostem byl přítomen také dvorní rada rytíř von Chmelarž, inspektor Hermann a další klérus. Ve městě se zdržel až do 4. července, kdy odcestoval zpět do Olomouce.

Gustav Karl Joseph Johann Nepomuk Adam Bonifaz hrabě Belrupt-Tissac zemřel 9. června 1895 v Olomouci, kde byl rovněž pohřben.

Literatura:
Malíř, Jiří, a kol. Biografický slovník poslanců moravského zemského sněmu v letech 1861-1918. Brno 2012, s. 887.
Gottwald, Jiří - Sulovský, Jan (reds.), Z dějin arcibiskupství olomouckého. Série pořadů ČRo Olomouc r. 1997, Olomouc 1997, 61-63.
Kouřil, Miloš, heslo "Belrupt-Tissac G.", In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy, nová řada, sešit 3 (15). Ostrava, 2002, s. 17.
Vošahlíková, Pavla, a kol. Biografický slovník českých zemí : 3. sešit : Bas-Bend. Praha 2005., s. 264-375.

Internetové odkazy:
Matrika narození
Matrika úmrtí

(RaP)

Aktualizováno: 8.4.2020 Tisk

Fotogalerie

Máte více informací?

Napište nám, prosím. Děkujeme.


XML Sitemap Mapa webu    Tvorba webu NETservis s.r.o. © 2022

© 2022, Muzeum Novojičínska