Gotthard Hanel

* 5.1.1820 (Nový Jičín)
† 30.4.1890 (Nový Jičín)

podnikatel, komunální politik
státní příslušnost Rakousko, Rakousko-Uhersko

Gotthard Hanel byl komunální politik a obchodník v Novém Jičíně.

Gotthardus Hanel se narodil ve městě Novém Jičíně 5. ledna 1820 v rodině obchodníka se železem Karla Hanela. Po smrti svého otce v roce 1846 převzal obchodnickou živnost. Byl již osvědčený v živnosti díky svému dřívějšímu pobytu v Praze, kam odjel v mládí na zkušenou. Obchod se pod jeho vedením rychle rozvíjel. Když roku 1881 předával obchod svému synovi Richardovi, reprezentovala značka Firma G. Hanel & Sohn nejstarší železářství na novojičínském náměstí se zárukou vysoké kvality služeb.

Gotthard Hanel se zapojil také do veřejného dění ve městě, když byl v roce 1850 zvolen městským zastupitelem. V této pozici vytrval i po další volební období až do roku 1885. Během svého působení na radnici se věnoval především sociální problematice. Tři roky stál v čele úřadu pro správu a účetnictví chudinských ústavů. Jako člen a předseda finanční komise štědře poskytoval nezbytné výdaje na dobročinné a veřejné účely. Nebylo pro něj problém potřebné finance zajistit všemi možnými dostupnými prostředky. V roce 1854 tak ve spolupráci s tehdejším děkanem Tillem uspořádal sbírku na opravu věže farního kostela po zásahu bleskem. Následně vedl sbírku na stavbu dětské opatrovny, nařízenou zemským místodržitelstvím roku 1857. Pomáhal také se zřízením třetího ročníku místní nižší reálné školy o čtyři roky později.

Když byla 25. dubna 1879 zahájena stavba nového městského zaopatřovacího ústavu starostou Dr. Heinrichem Preisenhammerem, stál Gotthard Hanel v čele stavební komise, která byla celým projektem pověřena. Náklady na stavbu provedenou stavitelem Heinrichem Czeike z části pokryla dlouholetá sbírka mezi občany města. Celkové náklady dosáhly 26 750 zlatých a 65 krejcarů. Stavební parcela byla radnicí převedena bezplatně. Nový starosta Hugo Fux pak 5. listopadu 1880 slavnostně předal správu nadace do rukou obecního rady Josefa Krause. V roce 1856, kdy se stal i členem městské rady, mu bylo svěřeno vedení městské policie, od roku 1865 byl členem okresního silničního výboru. Osobně se podílel na plánech vybudování nové silnice z Nového Jičína do Bludovic.Roku 1866 byl jmenován přísedícím při Krajském soudě v Novém Jičíně, kde tento post zastával až do své smrti. Působil také od roku 1869 ve výboru Městské spořitelny. Za zásluhy mu byl v roce 1875 udělen zlatý Záslužný kříž císaře Františka Josefa I. V roce 1885 se stáhl ze zdravotních důvodů do ústraní. Společně s manželkou měl dvě děti: syna Richarda a dceru Annu, manželku krajského soudního rady V. Pernfuße. Gotthard Hanel zemřel 30. dubna 1890 v Novém Jičíně.

Literatrura:
Chobotová Lenka: Město Nový Jičín v období Fin De Siècle. Magisterská diplomová práce. Olomouc 2013, s. 43-44.

(RaP)

Odkazy:

Rodná matrika

Oddací matrika Lešná

Úmrtní matrika

Sčítání lidu 1857

Sčítání lidu 1880

(LCh)

Aktualizováno: 26.4.2024 Tisk

Fotogalerie

Máte více informací?

Napište nám, prosím. Děkujeme.


XML Sitemap Mapa webu    Tvorba webu NETservis s.r.o. © 2024

© 2024, Muzeum Novojičínska