Georg Schindler

* 1.5.1770 (Kunín)
† 5.5.1842 (Nový Jičín)

dílo
Syn novojičínského šafáře Heinricha Schindlera a Mariny Gewolker byl učitelem, nájemcem šlechtického velkostatku, později hostinským v Novém Jičíně. Byl znám svou láskou k hudbě a byl také otcem Friedricha Emila Schindlera, pozdějšího čestného občana města Nového Jičína.
 
Rodina Schindlerů náležela mezi prastaré rodiny usedlé v Kunvaldu. Z písemných zpráv jako její první předek vystupuje Valentin Schindler (kolem 1593 – 1679), usedlý na statku č.p. 21. Rodina Schindlerů sdílela po staletí osudy vesnice. Jeden z mladších Valentinových synů Georg Schindler (1648 – 1738) odešel na samém konci 17. století spolu s dalšími německými osadníky osidlovat městečko Lysice na panství Františka Josefa hraběte Serenyiho, majitele panství Kunín. Zemřel zde v požehnaném věku 90 let. Jeho mladší syn Michal Schindler se v Lysicích roku 1724 oženil s Magdalenou Pokornou, dcerou zdejšího zámeckého obročního Martina Pokorného. Původně německá rodina zde podobně jako další rodiny, které do Lysic přišly z německého Kunvaldu, postupně splynula se zdejším českým prostředím. Osudy zdejší rodiny Schindlerů se rozdělily v páté generaci Valentinových potomků. Jeho prapravnuk Georg Schindler (1728 – 1791) založil starší větev rodu, která hospodařila v Kuníně na statku č.p. 21 do roku 1945. Mladší bratr Heinrich (1736 – 1803) byl chalupníkem a zemřel jako šafář na Dolním předměstí Nového Jičína roku 1803. Oženil se s Marinou Gewolkerovou z Butovic (1737 – 1810) a z manželství se narodily dvě dcery, které zemřely v útlém dětství. Mladší ze synů Johann Baptista Schindler (1775 – 1831) se vyučil zámečníkem a usadil v Novém Jičíně.

Starší syn Georg Schindler (1770 – 1842) se stal učitelem na vesnické škole v Kuníně. Oblíbila si jej majitelka zámku hraběnka Marie Walburga z Truchsess-Zeilu, která ho ustanovila svým tajemníkem. V roce 1806 se oženil s jednou z prvních žaček zámecké školy Línou Goldovou (1783 – 1850), dcerou chudého ševce a chalupníka Michaela Golda, kterou učinila hraběnka svou adoptivní dcerou. Manželům pak pronajala svůj zámek v Jeseníku nad Odrou. Po prodeji panství roku 1821 rodina přesídlila do Nového Jičína, kde si Georg Schindler zakoupil výnosný zájezdní hostinec U Zlatého Kříže na Dolním předměstí.

Jejich druhorozený syn Friedrich Emil se narodil 20. října 1809 v Kuníně. Po smrti svého bratra Gustava Adolfa byl v roce 1812 Marií Walburgou hraběnkou z Truchsess-Waldburg-Zeilu vybrán za budoucího dědice. Navštěvoval její výchovný ústav na zámku v Kuníně, později byl poslán na polytechnický institut ve Vídni a na zkušební cestu po rakouské monarchii. Na základě hraběnčiny poslední vůle z roku 1825 se stal jejím univerzálním dědicem a po dovršení zletilosti se ujal panství v Kuníně. Značně se zasloužil o povznesení zdejšího zemědělství a chov šlechtěného dobytka, za což byl císařem roku 1859 povýšen do šlechtického stavu s titulem šlechtic z Kunewaldu. Po vzoru své předchůdkyně také podporoval vzdělávání obyvatelstva a vyvíjel lidumilnou a charitativní činnost, k níž náležela mimo jiné podpora slepeckého ústavu v Brně. V roce 1837 se oženil s Ernestinou Pfundhellerovou (1816-1905) z bohaté krásnobarvířské rodiny z Nového Jičína a z manželství se narodilo celkem 8 dětí, z nichž 6 svého otce přežilo. Zemřel na zámku v Kuníně 18. března 1867 a byl pochován v hrobce na kunínském hřbitově, kterou nechal postavit pro své rodiče a zemřelé děti nad hrobem své dobrodinky hraběnky Marie Walburgy.

Po jeho smrti se majitelem zámku stal nejstarší syn Friedrich Karl Schindler z Kunewaldu (1838 – 1870). Po jeho nenadálém úmrtí však sourozenci zámek odprodali a odstěhovali se do Štýrska a Korutan. Zde rodina Schindlerů z Kunewaldu v mužské linii v roce 1969 vymřela. Posledním ženským potomkem rodu byla paní Dr. Judith-Marie Schindler von Kunewald (1919 - 2014).
 
(Jaroslav Zezulčík)

Aktualizováno: 5.4.2016 Tisk

Fotogalerie

Máte více informací?

Napište nám, prosím. Děkujeme.


XML Sitemap Mapa webu    Tvorba webu NETservis s.r.o. © 2023

© 2023, Muzeum Novojičínska