Felix hrabě Vetter von der Lilie

* 18.3.1830 (Nová Horka)
† 21.11.1913 (Nová Horka)

politik, moravský zemský hejtman
státní příslušnost Rakousko, Rakousko-Uhersko
povýšení do šlechtického stavu
predikát
statky a panství

Felix hrabě Vetter von der Lilie, svobodný pán na hradě Feistritz, byl moravský politik a velkostatkář, majitel zámku Nová Horka. Působil také jako moravský zemský hejtman a v této funkci nesčetněkrát navštívil město Nový Jičín, kde se zúčastnil řady slavnostních událostí jako čestný host.

Maria Felix Antonín Josef Karel Mauritius František hrabě Vetter von der Lilie se narodil ve starobylé šlechtické rodině usedlé na Moravě od poloviny 17. století. Jeho otcem byl František hrabě Vetter von der Lilie, matkou Antonie svobodná paní Braida. Oba rodiče mu ovšem poměrně brzy zemřeli a Felix hrabě Vetter von der Lilie tak byl vychováván tetou Josefinou hraběnkou Vetter von der Lilie, rozenou kněžnou Hohenzollern‑Hechingen. Dne 25. října 1855 se v Opavě oženil s Idou hraběnkou Arz von Arzio‑Wasseg. Následujícího roku převzal rodinný allodní statek Nová Horka. Byl také vlastníkem fideikomisního statku Laško (něm. Tüffer) v dnešním Slovinsku. Již v mládí působil v armádních službách, jako poručík pěšího regimentu hrabě Khevenhüller se uplatnil na vojenském poli v Uhrách. V roce 1852 již působil jako nadporučík u jezdectva. V roce 1856 byl povýšen do hodnosti rytmistra u husarského pluku č. 6 král Wilhelm I. Württembergský a zůstal zde v aktivní službě. Téhož roku však skončil v armádě a oddal správě rodového panství.

Sám byl aktivní v politice. Patřil mezi čelné představitele strany středního velkostatku. V letech 1884-1906 zastával úřad moravského zemského hejtmana a stál v čele Moravského zemského sněmu. V době jeho předsednictví došlo k dohodě o národnostních otázkách mezi českými a německými poslanci, známé jako tzv. Moravské vyrovnání.

Ve volbách do Říšské rady roku 1879 získal Felix hrabě Vetter von der Lilie mandát v Říšské radě, kde reprezentoval velkostatkářskou kurii na Moravě. Mandát obhájil ve volbách do Říšské rady roku 1885 a setrval zde do konce funkčního období sněmovny, tedy do roku 1891.

Bezprostředně po volbách v roce 1879 ho Národní listy řadily mezi konzervativce, zatímco deník Das Vaterland ho uváděl coby ústavověrného ovšem s dodatkem, že Vetter se ještě nevyjádřil ohledně své politické příslušnosti. Po volbách do Říšské rady roku 1885 se uvádí jako člen Coroniniho klubu, oficiálně nazývaného Klub liberálního středu, který byl orientován vstřícněji k vládě Eduarda Taaffeho. V roce 1890 se uvádí jako poslanec bez klubové příslušnosti.

Felix hrabě Vetter von der Lilie uspěl i ve volbách do Říšské rady roku 1891, ale ihned po nich přišel o mandát, protože byl jmenován doživotním členem panské sněmovny (nevolená horní komora Říšské rady). Uváděl se tehdy jako člen Strany středu. Roku 1907 se stal jejím dědičným členem. Za své zásluhy obdržel velkokříž Rakouského císařského řádu Leopoldova, byl držitelem Rakouského císařského řádu železné koruny 1. třídy a velkoříže Rakouského císařského řádu Františka Josefa.

Jeho syn Mořic Vetter z Lilie byl v letech 1901-1907 předsedou poslanecké sněmovny Říšské rady a v letech 1920–1925 československým senátorem za Německou křesťansko sociální stranu lidovou.

Dne 24. září 1910 navštívil město Nový Jičín a továrnu na klobouky Johann Hückel's Söhne. Společně s ním byli hraběnka Marie Vetter von der Lilie rozená hraběnka Gudenus, Louise hraběnka Gudenus, a hraběnka Marie Vetter von der Lilie.

Felix hrabě Vetter von der Lilie zemřel 21. listopadu 1913 a jeho pohřeb se uskutečnil 24. listopadu. Ve dvanáct hodin proběhlo rozloučení v zámecké kapli v Nové Horce a následně bylo tělo zesnulého převezeno do rodinné hrobky v Albrechtičkách. Pohřbu se vedle rodinných příslušníků zúčastnili také představitelé města Nového Jičína.

Literatura:
Navrátil, Michal: Vetter von der Lilie. In Ottův slovník naučný. Praha 1907, s. 628.
Bělík, Petr: Vetter z Lilie, Felix. In MALÍŘ, Jiří, a kol. Biografický slovník poslanců moravského zemského sněmu v letech 1861-1918. Brno 2012.

Matriční záznam k úmrtí a pohřbu

(RaP)

Odkazy:

Rodná matrika

Oddací matrika- sňatek 27. 10. 1855 

Úmrtní matrika

 

Aktualizováno: 13.11.2023 Tisk

Fotogalerie

Máte více informací?

Napište nám, prosím. Děkujeme.


XML Sitemap Mapa webu    Tvorba webu NETservis s.r.o. © 2024

© 2024, Muzeum Novojičínska