Ernst Schollich

* 26.4.1882 (Libina)
† 23.5.1945 (Nový Jičín)

Dr. Ernst Scholich byl starostou města Nového Jičína v letech 1923 – 1927, 1927 – 1931, 1931 – 1934, 1938 - 1945.

Dr. Ernst Schollich se narodil v Libině u Šumperka jako syn stolařského mistra. Zde se po ukončení základního vzdělání rozhodl pro své další studium na gymnáziu v Olomouci. Nakonec odmaturoval na gymnáziu v Uničově. Ve svých studiích pokračoval v letech 1903 – 1904 na vysoké škole v Praze, ale následně přestoupil do Graze na univerzitu. Zde složil roku 1907 doktorát z filozofie, následně zkoušky historie, zeměpisu a tělovýchovy. V letech 1907 – 1908 byl Ernst Schollich profesorem na gymnáziu v Uničově. V tomto městě si v roce 1908 vzal za manželku dceru ředitele měšťanské školy Emanuelu Petznovou. Poprvé se rovněž zapojil do politického života, když založil mládežnickou organizaci Jung – Siegfried. V roce 1908 nastoupil Ernst Schollich na post učitele Vyšší zemědělské hospodářské škole v Žilině u Nového Jičína. První světovou válku však prožil na ruské a italské frontě.

V září 1917 se v novinách objevila informace, že nadporučík v záloze doktor filozofie a profesor Ernst Schollich obdržel Zlatý záslužný kříž s korunou společně s Medailí za chrabrost.

Po vyhlášení Československé republiky se stal Ernst Schollich členem německého národního výboru pro Kravařsko v rámci provincie Sudetenland. Organizoval zároveň německou domobranu. Od roku 1919 byl členem spolku Nordmark a Hilfsverein in Deutschland. Zapojil se také do protičeských demonstrací na Novojičínsku. Od roku 1919 působil v Německé národní straně. Jako starosta města v letech 1923 – 1927, 1927 – 1931, 1931 – 1934 a 1938 – 1945 se však zasloužil o mnoho nových počinů v meziválečných dějinách města. Od roku 1920 působil jako poslanec v parlamentu Československé republiky, kde jako jeden z mála německých poslanců uměl český jazyk. Nakonec se stal členem Sudetoněmecké strany. V září 1938 byl uvězněn československými bezpečnostními orgány na 14 dní. Následujícího roku byl přijat za člena NSDAP a stal se příslušníkem SS v hodnosti hauptsturmführera. Zároveň působil jako vedoucí pro komunální politiku a od roku 1943 byl místním vedoucím NSDAP.

Před koncem války opustil Ernst Schollich město Nový Jičín, ale nakonec se sem vrátil. Patrně tomu tak bylo z důvodu rychlého postupu Rudé armády a blížícího se konce války, kdy byl vyhlášen rozkaz okamžitého návratu osob do míst svého bydliště. Jeho návrat do Nového Jičína byl zároveň i koncem německého města. Schollichovu smrt v novojičínské nemocnici dokladuje posmrtné ohledání dr. Pollákovou: „řezné rány na obou zápěstích, nohou a krku, lymphangoitis, lymphadenitis, zardoušení, sebevražda. 23. května 1945 ve 4 hod. ve Veřejné nemocnici v Novém Jičíně.“ Jméno novojičínského starosty dr. Ernsta Schollicha nebylo zapsáno do novojičínských úmrtních matrik. Městský národní výbor Nový Jičín rozhodl, jak se píše v kronice města, o pohřbu nejprostším způsobem. Na jeho hrobě na novojičínském hřbitově byl vztyčen malý dřevěný kříž.

Působení E. Schollicha bylo vždy hodnoceno různě, žil v neradostné době nacionalistických vášní a druhé světové války. Lze jej považovat za jednoho z největších mecenášů a podporovatelů Městského muzea v Novém Jičíně.

Literatura:
Deutsche Volkszeitung für den Neutitscheiner Kreis. 1917.
Bubeník, Václav - Chobotová, Lenka R. - Chobot, Karel: Místopis města Nového Jičína II. svazek, Procházky Novým Jičínem. Nový Jičín 2014.

(RaP)

Aktualizováno: 31.1.2018 Tisk

Fotogalerie

Máte více informací?

Napište nám, prosím. Děkujeme.


XML Sitemap Mapa webu    Tvorba webu NETservis s.r.o. © 2024

© 2024, Muzeum Novojičínska