Augustin Josef Leger

* ?

Augustin Leger je uváděn purkmistrem města k letům 1705, 1710, 1712, 1714, 1716, 1718, 1719, 1723, 1724, 1725, 1728, 1730 – 1732.

Augustin Josef Leger pocházel z bohaté novojičínské měšťanské rodiny. Ta měla, jak bylo tehdy obvyklé, úzké příbuzenské vazby s dalšími. Ne náhodou se jeho manželkou stala v roce 1693 Rosina Faschank, vdova z bohaté měšťanské rodiny Faschanků. Další byla Anna Marie Clara, která po smrti svého manžela Daniela Symnostrata v roce 1707 zdědila dům č.p. 47 na dnešní ulici 28. října č. 4, která si následně v roce 1712 vzala za manžela právě Augustina Legera. V období jeho purkmistrování byla provedena řada staveb. Mezi nejvýznamnější patří nová budova farního chrámu a jeho věže, která byla v roce 1732 slavnostně posvěcena jezuitským regentem Heinrichem Schatzem. Nákladem jeho manželky Anny Marie Clary Legerové byl v roce 1745 postaven boční oltář na evangelijní straně farního chrámu ke cti Nejsvětější Trojice, svaté Anny a svaté Pavlíny. Významnou kapitolou ze života Augustina Legera je jeho sociální pomoc a charita. Pro založení městského špitálu věnoval společně se svou chotí obnos 4000 zlatých. Tehdy postavený městský špitál s kaplí sv. Ondřeje stával až do sklonku 19. století na místě dnešní pošty. Roku 1733 se zde stal prvním novojičínským městským lékařem Andreas Trogenius.

Aktualizováno: 16.10.2014 Tisk

Fotogalerie

Máte více informací?

Napište nám, prosím. Děkujeme.


XML Sitemap Mapa webu    Tvorba webu NETservis s.r.o. © 2024

© 2024, Muzeum Novojičínska