August Josef Johann Nepomuk Wiesner von Larchenschwung

* 12.4.1722 (Nový Jičín)
† 28.2.1781 (Olomouc)

státní příslušnost Rakousko
povýšení do šlechtického stavu
predikát von Larchenschwung

August Josef Johann Nepomuk Wiesner (Wiessner) von Larchenschwung byl novojičínský rodák a olomoucký právník a městský radní, povýšený císařovnou Marií Terezií za statečnosti při obraně Olomouce do šlechtického stavu.

August Josef Johann Nepomuk Wiesner (Wiessner) von Larchenschwung se narodil v Novém Jičíně do rodiny Augusta Franze Wiessnera, městského purkrabího, a jeho manželky Marie Terezie Dominiky, dcery Václava Görtlera, měšťana a přísežného v Novém Jičíně. Oba manželé žili společně od své svatby konané 16. května 1718 v Novém Jičíně. Po zisku základního školního vzdělání v Novém Jičíně odešel dál studovat, patrně na gymnázium a poté na univerzitu. Bohužel k tomu nejsou další zprávy, ale lze o tom uvažovat vzhledem k tomu, že se uplatnil jako právnická osoba. Na počátku čtyřicátých let 18. století přišel August Wiessner do Olomouce, kde již k roku 1745 vlastnil dům a po předložení zhostného byl rovněž propuštěn z poddanství. Právník z Nového Jičína a majitel olomouckého domu byl na základě slavnostní přísahy přijat 29. listopadu 1745 mezi olomoucké měšťany. O tři léta později, v roce 1748, si zakoupil další dům na Pekařské ulici za 2580 zlatých. Jeho manželkou se již dříve stala Anna Hiebl, dcera olomouckého městského radního Ignáce Franze Hiebla. Na jaře 5. května 1758 byla obležena pevnost Olomouc. V té době Augustin Wiessner nebyl již členem městské rady a zastával jen funkci pokladníka inspekce právovarečného urbáře. Údajně však projevoval mimořádnou věrnost a konal znamenité služby. S jistým zpožděním mu přeci jen byl udělen šlechtický titul von Larchenschwung a vedle toho získal také post radního v olomoucké městské radě. Následně byl společně s dalšími třemi spoluradními pověřen při reorganizaci magistrátu správou městských hospodářských záležitostí. Dohlížel kupříkladu na výstavbu kostela sv. Filipa a Jakuba na olomouckém předměstí Nové Sady, kde dodnes jeho účast stvrzuje cedulka s nápisem Aedificata sub inspectione d. d. de Lerchenschwung anno 1775. Jako člen městské rady působil až do své smrti 28. února 1781, kdy byl pohřben v kryptě kostela sv. Mořice.

Rodokmen:

Carol Wiesner, řezník (syn řezníka Eliase W.)
1.x 29.8.1688 Nový Jičín, Veronica Ulrich (dcera vrchnostenského zámeckého bednáře Matthese U. a ……)
2.x 9.1.1708 Nový Jičín, Anna Gold (1.x 29.6.1692 Nový Jičín, Martin König) *. . 16.. Ženklava
 
Děti:
1.    Johann Georg Wiesner *22.5.1690 Nový Jičín
2.    Augustin Franz Wiesner *5.5.1693 Nový Jičín, † 17.11.1750 Nový Jičín, purkrabí, důchodní, hejtman
       (1747) (Augustin Gertler, Salomena Prockopin) (1749 Ignatz Franz Wiesner ze Spálova v Potštátě kmotr)
       1.x 16.5.1718 Nový Jičín, Maria Theresia Dominica Görttler *. . 1695 ……, † 23.8.1740 Nový Jičín (dcera   
       Wentzela G. a ……)
       2.x 2.7.1741 Nový Jičín, Anna Barbara Söllner (1.x 2.9.1720 Nový Jičín, Melchior Gerzabek *. . 1668 ……,    
       † 25.5.1741 Nový Jičín; 3.x 8.1.1753 Nový Jičín, Augustin Frantz Richter) *30.3.1703 Nový Jičín (dcera
       Johanna Georga S. a Veronicy Friedrich)
 
       Děti:
       a.    dcera *. . 1719 ……, † 10.1.1721 Nový Jičín
       b.    Anna Josepha *17.11.1720 Nový Jičín, † 30.12.1720 Nový Jičín (Augustin Czeppel, Mariana Dittrich)
       c.    Franz Ignaz Valentin *23.12.1724 Nový Jičín (Augustin Czeppel, Marianna Diettrich) (1749 Spálov –
              matrika narození Potštát )
       c.    Augustin Joseph Johann Nepomuk (28.6.1760) šl. von Lerchenschwung *12.4.1722 Nový Jičín
              (Augustin Czeppel, Mariana Dittrich Verwalterin in Kunwald), † 28.2.1781 Olomouc
              x Anna Hiebel (dcera Ignatze Frantze H. a ……)
       e.    Johann Georg Tadeus 25.4.1727 Nový Jičín (Augustin Czeppel, Marianna Diettrich)
       f.    Anna Barbara Margareta *2.11.1729 Nový Jičín, † 12.5.1733 Nový Jičín (Augustin Czeppel, Marianna
              Diettrich)
              1.x 14.11.1751 Nový Jičín, Joseph Trost, polesný, obroční, vrchní úředník v Novém Jičíně
              2.x 14.9.1767 Nový Jičín, Johann Michael Esslar, vrchní úředník na Starém Jičíně
 
              Děti:
              1.    Maria Theresia Barbara Trost *9.9.1752 Nový Jičín, † 26.1.1753 Nový Jičín
              2.    dítě *22.8.1754 Nový Jičín
              3.    Anna Vincentia *29.7.1756 Nový Jičín
              4.    Anna Josepha *25.6.1758 Nový Jičín   
              5.    Johann Nepomuk Andreas Anton *24.5.1761 Nový Jičín
              6.    Franz Vincenc Joseph Trost *3.4.1762 Nový Jičín
 
       g.    Johann Maximilian *13.10.1743 Nový Jičín (Leopold Ditrich, Anna Maria Czepplin)
       h.    Alois Carl Jacob *25.7.1745 Nový Jičín (Leopold Ditrich, Anna Maria Czepplin)
       i.    Veronica Brigita *1.2.1747 Nový Jičín (Leopold Ditrich, Anna Maria Czepplin)

Odkazy:

Rodná matrika

Oddací matrika

Úmrtní matrika

 

(RaP, Jaroslav Zezulčík, LCh)

Aktualizováno: 16.3.2021 Tisk

Fotogalerie

Máte více informací?

Napište nám, prosím. Děkujeme.


XML Sitemap Mapa webu    Tvorba webu NETservis s.r.o. © 2024

© 2024, Muzeum Novojičínska