Anton Rolleder

* 24.5.1855 (Odry)
† 20.8.1912 (Bad Neuheim)

pedagog, spisovatel a historik
státní příslušnost Rakousko, Rakousko-Uhersko
dílo

Anton Rolleder by vlastivědný pracovník a místní historik v Odrách.

Narodil se 24. května 1855 v Hranické ulici č.p. 28 v Odrách, jako prvorozený syn městského nadačního lékaře Antona Rolledera a jeho manželky Antonie rozené Teltschik. Dětství prožil v Odrách v kruhu svých rodičů a prarodičů z matčiny strany. V průběhu základní školní docházky se u něj projevily zdravotní problémy dýchacích cest a svůj léčebný pobyt musel dohánět doučováním s podučitelem Josefem Kukulinusem z městské školy v Odrách. Naučil se hrát na housle i klavír. V jedenácti letech absolvoval jednoroční pobyt v Kelči, kde se učil češtinu u rodiny Schulaků – místních výrobců mýdla. Jak tehdy bylo zvykem, byli spolu s Antonem v Kelči výměnou v rodinách i jeho oderští vrstevníci. Tuto znalost jazyka později využil i ve svých vlastivědných studiích.

V roce 1867 Anton Rolleder dokončil školní docházku na městské škole v Odrách. Ve stejném roce pak nastoupil na státní německé gymnázium v Opavě. Zde u profesora Antona Petera rozvíjel své vlastivědné sklony, které se u něho projevovaly zájmem o heraldiku, kreslení erbů a regionální historii. Po celou dobu čtyřletého studia patřil mezi nejlepší studenty a studium zakončil s vyznamenáním. Své studium dále porkačoval na vyšší reálné škole v Opavě. Ve školním roce 1875/1876 se Anton Rolleder zapsal ke studiu na Technické vysoké škole ve Vídní – učitelský obor „matematika a zobrazovací geometrie“ u profesora Niemtschika, rodáka ze slezského Těšína. Roku 1879 úspěšně zakončil svá studia ve Vídni 1. státní zkouškou a vrátil se do rodného kraje.

V roce 1879 nastoupil jako suplent na zemskou vyšší reálku v Novém Jičíně na tehdejším Döpperringu. Ve školním roce 1879-1880 zde vyučoval matematiku a zobrazovací geometrii pod vedením ředitele Johanna Tuschina.. Ještě v roce 1880 zprostředkoval Antonu Rollederovi ředitel školy Lamberger přestup na státní reálku do Vídně.

Zde do roku 1885 vyučoval a seznámil se s budoucí manželkou slečnou Karoline Schwarzovou, dcerou továrníka a majitele realit ve Vídni Johanna Schwarze z Unterwaltersdorfu. Do svazku manželského společně vstoupili 14. listopadu 1880 ve Vídni. V roce 1881 se jim ve Vídni narodil první syn Anton a v roce 1884 v Odrách druhý syn Gűnther.

Dne 1. října 1885 je Anton Rolleder jmenován profesorem na státní vyšší reální škole ve Steyru a o čtyři roky později školním inspektorem pro město a správní okres Steyr. Své studenty vedl k samostatnému myšlení a osobní aktivitě při učení. Jako inspektor si kladl za úkol zkvalitnit kontrolu škol, propracovat metody vyučování a zvýšit odbornou i pedagogickou ůroveň učitelů. V roce 1898 mu byl za zásluhy propůjčen Záslužný zlatý kříž s korunou a v roce 1905 byl povýšen na ředitele vyšší státní reálky ve Steyru. Z důvodu pracovní vytíženosti však rezignoval na místo školního inspektora v okrese Steyr. V roce 1911 služební postup Antona Rolledera završil jeho jmenování vládním radou. Vykonával čestnou funkci člena korespondenta vídeňského ústředního výboru pro výzkum a záchranu historických památek.

Anton Rolleder se věnoval studiu krajové historie. V letech 1898 - 1899 publikoval studii "Die Herren von Krawarn", následně v roce 1901  "Odrau, einst Wihnanow gennant". Do historie regionu Kravařska se zapsal rozměrným a dosud nepřekonaným dílem "Geschichte der Stadt und des Gerichtsbezirkes Odrau" (Dějiny města Oder a soudního okresu Odry), které vydal v roce 1903 v rakouském Steyru.

V roce 1885 se Anton Rolleder společně s rodinou odstěhoval do Steyru, kde se mu narodil třetí syn Werner. Do rodných Oder se často vracel na dovolenou a ke trávení příjemných chvil volna. Zároveň se k rodnému kraji vracel ve svých historických pracích, za něž mu bylo městem Odry uděleno v roce 1904 čestné občanství. Profesor Anton Rolleder zemřel 20. srpna 1912 v lázních Nauheim, 35 km severně od Frankfurtu nad Mohanem.

Odkazy:

Rodná matrika

(RaP, LCh)

Aktualizováno: 14.5.2021 Tisk

Fotogalerie

Máte více informací?

Napište nám, prosím. Děkujeme.


XML Sitemap Mapa webu    Tvorba webu NETservis s.r.o. © 2024

© 2024, Muzeum Novojičínska