Karl G. Kolb

* 6.5.1847 (Šternberk)
† 7.4.1918 (Brno)

dílo

Karl G. Kolb byl dlouholetým ředitelem Zemské střední hospodářské školy v Žilině u Nového Jičína.

Narodil se 6. května 1847 ve Šternberku jako syn tkalcovského mistra Josefa Kolba a jeho manželky Viktorie rozené Gilg. Zemřel při plnění svých povinností v Brně dne 8. dubna 1918 a byl převezen do Žiliny u Nového Jičína, kde byl 11. dubna téhož roku pochován na zdejším hřbitově.

Založení rolnické školy měl ve svém programu Novo-Jičínský hospodářský spolek již v roce 1862 při svém založení. O dva roky později 30. prosince 1866 byla otevřena v tehdejší Žilině, samostatné obci u Nového Jičína, dvouletá rolnická škola, kde vyučování bylo zahájeno následující rok 1. října 1867. Byl to vlastně jednoroční učební kurs pro žáky nižší reálky v Novém Jičíně, kteří chtěli zůstat u zemědělské profese. Prvním ředitelem byl Josef Dobeš, rodák z Březových Hor u Příbrami. Ve školním roce 1868-1869 měl školu na starosti Ferdinand Krček a roku 1869 byl na post ředitele ustanoven Karl G. Kolb. Ten je považován za skutečného zakladatele školy. Roku 1874 se rozhodl zemský sněm moravský změnit Rolnickou školu v Novém Jičíně na tříletou Zemskou hospodářskou školu. V roce 1875 byla škola povýšena do stavu středních škol a její název byl Zemská střední hospodářská škola. Vyučovací jazykem byla němčina. Ve školním roce 1881-1882 byla na středních hospodářských školách Rakouska-Uherska zavedena maturita, na Moravě se poprvé konala právě v Novém Jičíně. Zemský výbor moravský pro potřeby školy získal budovy žilinského dvora a 37 hektarů zemědělské půdy, následně v roce 1892 skoupil všechny objekty a přikoupil k nim dalších 44 hektarů. Při škole byla zřízena botanická zahrada, pokusná pole, ovocná a lesní školka. Také zde byla vystavěna chemická laboratoř. V roce 1876 přibyla meteorologická stanice a roku 1883 semenářská kontrolní stanice. Od roku 1886 se na školním statku prováděl odchov plemenných býků kravařského skotu. Prestižní zemědělská škola v rámci celého Rakouska-Uherska měla mezi svými žáky Čechy, Rakušany, Němce, Poláky, Maďary, Rumuny, Bulhary, Italy, Jihoslovany, Albánce, Rusy a také jednoho Číňana.

Literatura:
100 let zemědělské školy v Novém Jičíně. Nový Jičín 1967.
120 let střední zemědělské školy Nový Jičín. Nový Jičín 1986.

(RaP)

 

Aktualizováno: 9.7.2015 Tisk

Fotogalerie

Máte více informací?

Napište nám, prosím. Děkujeme.


XML Sitemap Mapa webu    Tvorba webu NETservis s.r.o. © 2019

© 2019, Muzeum Novojičínska